Daftar Jurusan Kuliah

Silakan cari jurusan yang kalian cari sebagai pilihan untuk kuliah masa depan kamu, gunakan fitur SEARCH!

Perguruan Tinggi Negeri

NAMA KAMPUSJURUSANBIDANGKODE JURUSAN
UIPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK3211015
UIPENDIDIKAN DOKTER GIGISAINTEK3211023
UIMATEMATIKASAINTEK3211031
UIFISIKASAINTEK3211046
UIKIMIASAINTEK3211054
UIBIOLOGISAINTEK3211062
UIFARMASISAINTEK3211077
UIGEOGRAFISAINTEK3211085
UITEKNIK SIPILSAINTEK3211093
UITEKNIK MESINSAINTEK3211104
UITEKNIK ELEKTROSAINTEK3211112
UITEKNIK METALURGI & MATERIALSAINTEK3211127
UIARSITEKTURSAINTEK3211135
UITEKNIK KIMIASAINTEK3211143
UIILMU KEPERAWATANSAINTEK3211151
UIILMU KOMPUTERSAINTEK3211166
UIILMU KESEHATAN MASYARAKATSAINTEK3211174
UITEKNIK INDUSTRISAINTEK3211182
UITEKNIK PERKAPALANSAINTEK3211197
UITEKNIK LINGKUNGANSAINTEK3211201
UITEKNIK KOMPUTERSAINTEK3211216
UISISTEM INFORMASISAINTEK3211224
UIARSITEKTUR INTERIORSAINTEK3211232
UITEKNOLOGI BIOPROSESSAINTEK3211247
UIGIZISAINTEK3211255
UIKESEHATAN LINGKUNGANSAINTEK3211263
UIKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJASAINTEK3211271
UIGEOFISIKASAINTEK3211286
UIGEOLOGISAINTEK3211294
UISTATISTIKASAINTEK3211305
UIAKTUARIASAINTEK3211313
UITEKNIK BIOMEDISSAINTEK3211321
ITBFAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB)SAINTEK3321011
ITBFAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM)SAINTEK3321026
ITBFAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA)SAINTEK3321034
ITBFAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS GANESASAINTEK3321042
ITBSEKOLAH FARMASI (SF)SAINTEK3321057
ITBSEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINSSAINTEK3321065
ITBSEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI)SAINTEK3321073
ITBFAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS GANESASAINTEK3321081
ITBFAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD)SAINTEK3321096
ITBSEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKANSAINTEK3321107
ITBSEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASASAINTEK3321123
ITBFAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS JATINANGORSAINTEK3321131
ITBFAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS JATINANGORSAINTEK3321146
ITBFAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS CIREBONSAINTEK3321154
ITBSEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) - KAMPUS CIREBONSAINTEK3321162
ITBFAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) - KAMPUS CIREBONSAINTEK3321177
ITBFAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) - KAMPUS CIREBONSAINTEK3321185
UNPADPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK3331013
UNPADMATEMATIKASAINTEK3331021
UNPADKIMIASAINTEK3331036
UNPADFISIKASAINTEK3331044
UNPADBIOLOGISAINTEK3331052
UNPADSTATISTIKASAINTEK3331067
UNPADAGROTEKNOLOGISAINTEK3331075
UNPADAGRIBISNISSAINTEK3331083
UNPADPENDIDIKAN DOKTER GIGISAINTEK3331091
UNPADILMU PETERNAKANSAINTEK3331102
UNPADPERIKANANSAINTEK3331117
UNPADILMU KEPERAWATANSAINTEK3331125
UNPADILMU KELAUTANSAINTEK3331133
UNPADTEKNOLOGI PANGANSAINTEK3331141
UNPADTEKNIK PERTANIANSAINTEK3331156
UNPADFARMASISAINTEK3331164
UNPADTEKNIK GEOLOGISAINTEK3331172
UNPADPSIKOLOGISAINTEK3331187
UNPADGEOFISIKASAINTEK3331195
UNPADTEKNIK INFORMATIKASAINTEK3331206
UNPADTEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK3331214
UNPADTEKNIK ELEKTROSAINTEK3331222
UNPADKEDOKTERAN HEWANSAINTEK3331237
UNPADILMU AKTUARIASAINTEK3331284
UNPADPERIKANAN PSDKU PANGANDARANSAINTEK3331303
UNPADPETERNAKAN PSDKU PANGANDARANSAINTEK3331311
UNPADKEPERAWATAN PSDKU PANGANDARANSAINTEK3331326
UPIPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3341015
UPIPENDIDIKAN FISIKASAINTEK3341023
UPIPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK3341031
UPIPENDIDIKAN KIMIASAINTEK3341046
UPIPENDIDIKAN ILMU KOMPUTERSAINTEK3341054
UPIMATEMATIKASAINTEK3341062
UPIFISIKASAINTEK3341077
UPIBIOLOGISAINTEK3341085
UPIKIMIASAINTEK3341093
UPIILMU KOMPUTERSAINTEK3341104
UPIPENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTURSAINTEK3341112
UPIPENDIDIKAN TEKNIK BANGUNANSAINTEK3341127
UPIPENDIDIKAN TEKNIK ELEKTROSAINTEK3341143
UPIPENDIDIKAN TEKNIK MESINSAINTEK3341151
UPIILMU KEOLAHRAGAANSAINTEK3341166
UPITEKNIK ELEKTROSAINTEK3341174
UPIPENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRISAINTEK3341182
UPITEKNIK SIPILSAINTEK3341197
UPIPENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAMSAINTEK3341201
UPIARSITEKTURSAINTEK3341216
UPIPENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANGSAINTEK3341224
UPIPENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRUSAINTEK3341232
UPIPENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTASAINTEK3341247
UPIPENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIFSAINTEK3341255
UPISISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANGSAINTEK3341263
UPIKEPELATIHAN FISIK OLAHRAGASAINTEK3341271
UPIREKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU)SAINTEK3341286
UPISISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA)SAINTEK3341294
UPIKEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANGSAINTEK3341305
UPITEKNIK LOGISTIKSAINTEK3341313
UPIPENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKASAINTEK3341321
UPITEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRUSAINTEK3341336
UPILOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANGSAINTEK3341344
UGMBIOLOGISAINTEK3611012
UGMFARMASISAINTEK3611027
UGMGEOGRAFI LINGKUNGANSAINTEK3611035
UGMKARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUHSAINTEK3611043
UGMPEMBANGUNAN WILAYAHSAINTEK3611051
UGMKEDOKTERANSAINTEK3611066
UGMILMU KEPERAWATANSAINTEK3611074
UGMGIZI KESEHATANSAINTEK3611082
UGMKEDOKTERAN GIGISAINTEK3611097
UGMKEDOKTERAN HEWANSAINTEK3611101
UGMFISIKASAINTEK3611155
UGMKIMIASAINTEK3611163
UGMMATEMATIKASAINTEK3611171
UGMILMU KOMPUTERSAINTEK3611186
UGMSTATISTIKASAINTEK3611194
UGMGEOFISIKASAINTEK3611205
UGMELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASISAINTEK3611213
UGMAGRONOMISAINTEK3611221
UGMILMU TANAHSAINTEK3611244
UGMEKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNISSAINTEK3611252
UGMPROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN)SAINTEK3611267
UGMPENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIANSAINTEK3611275
UGMAKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN)SAINTEK3611283
UGMTEKNOLOGI HASIL PERIKANANSAINTEK3611291
UGMMANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN)SAINTEK3611302
UGMMIKROBIOLOGI PERTANIANSAINTEK3611317
UGMILMU DAN INDUSTRI PETERNAKANSAINTEK3611325
UGMARSITEKTURSAINTEK3611333
UGMPERENCANAAN WILAYAH DAN KOTASAINTEK3611341
UGMTEKNIK GEODESISAINTEK3611356
UGMTEKNIK GEOLOGISAINTEK3611364
UGMTEKNIK KIMIASAINTEK3611372
UGMTEKNIK ELEKTROSAINTEK3611387
UGMTEKNIK MESINSAINTEK3611395
UGMTEKNIK SIPILSAINTEK3611406
UGMTEKNIK NUKLIRSAINTEK3611414
UGMTEKNIK FISIKASAINTEK3611422
UGMTEKNIK INDUSTRISAINTEK3611437
UGMTEKNIK PERTANIANSAINTEK3611445
UGMTEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIANSAINTEK3611453
UGMTEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK3611461
UGMHIGIENE GIGISAINTEK3611476
UGMKEHUTANANSAINTEK3611484
UGMTEKNOLOGI INFORMASISAINTEK3611492
UGMILMU AKTUARIASAINTEK3611503
UGMTEKNIK BIOMEDISSAINTEK3611511
UNDIPKESEHATAN MASYARAKATSAINTEK3551012
UNDIPKEDOKTERANSAINTEK3551027
UNDIPKEPERAWATANSAINTEK3551035
UNDIPGIZISAINTEK3551043
UNDIPMATEMATIKASAINTEK3551051
UNDIPBIOLOGISAINTEK3551066
UNDIPKIMIASAINTEK3551074
UNDIPFISIKASAINTEK3551082
UNDIPSTATISTIKASAINTEK3551097
UNDIPINFORMATIKASAINTEK3551101
UNDIPMANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRANSAINTEK3551116
UNDIPAKUAKULTURSAINTEK3551124
UNDIPPERIKANAN TANGKAPSAINTEK3551132
UNDIPILMU KELAUTANSAINTEK3551147
UNDIPOCEANOGRAFISAINTEK3551155
UNDIPTEKNOLOGI HASIL PERIKANANSAINTEK3551163
UNDIPTEKNIK SIPILSAINTEK3551171
UNDIPARSITEKTURSAINTEK3551186
UNDIPTEKNIK MESINSAINTEK3551194
UNDIPTEKNIK KIMIASAINTEK3551205
UNDIPTEKNIK ELEKTROSAINTEK3551213
UNDIPPERENCANAAN WILAYAH DAN KOTASAINTEK3551221
UNDIPTEKNIK INDUSTRISAINTEK3551236
UNDIPTEKNIK LINGKUNGANSAINTEK3551244
UNDIPTEKNIK PERKAPALANSAINTEK3551252
UNDIPTEKNIK GEOLOGISAINTEK3551267
UNDIPTEKNIK GEODESISAINTEK3551275
UNDIPTEKNIK KOMPUTERSAINTEK3551283
UNDIPPETERNAKANSAINTEK3551291
UNDIPTEKNOLOGI PANGANSAINTEK3551302
UNDIPAGROEKOTEKNOLOGISAINTEK3551317
UNDIPAGRIBISNISSAINTEK3551325
UNDIPKEDOKTERAN GIGISAINTEK3551333
UNDIPFARMASISAINTEK3551341
UNDIPBIOTEKNOLOGISAINTEK3551356
IPBAGRIBISNISSAINTEK3411017
IPBAGRONOMI DAN HORTIKULTURASAINTEK3411025
IPBARSITEKTUR LANSEKAPSAINTEK3411033
IPBBIOKIMIASAINTEK3411041
IPBBIOLOGISAINTEK3411056
IPBEKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGANSAINTEK3411064
IPBILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTANSAINTEK3411087
IPBILMU KOMPUTERSAINTEK3411106
IPBKEDOKTERAN HEWANSAINTEK3411114
IPBKIMIASAINTEK3411122
IPBKOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKATSAINTEK3411137
IPBKONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATASAINTEK3411145
IPBMANAJEMEN HUTANSAINTEK3411153
IPBSTATISTIKA DAN SAINS DATASAINTEK3411226
IPBTEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEMSAINTEK3411234
IPBTEKNOLOGI HASIL HUTANSAINTEK3411242
IPBTEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK3411265
IPBTEKNOLOGI PANGANSAINTEK3411273
IPBNUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKANSAINTEK3411281
IPBTEKNOLOGI PRODUKSI TERNAKSAINTEK3411296
IPBTEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGANSAINTEK3411315
IPBTEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYASAINTEK3411323
IPBEKONOMI PEMBANGUNANSAINTEK3411331
IPBMANAJEMENSAINTEK3411346
IPBILMU GIZISAINTEK3411354
IPBEKONOMI SYARIAHSAINTEK3411362
IPBMANAJEMEN SUMBERDAYA LAHANSAINTEK3411377
IPBPROTEKSI TANAMANSAINTEK3411385
IPBMANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRANSAINTEK3411393
IPBTEKNOLOGI HASIL PERAIRANSAINTEK3411404
IPBTEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAPSAINTEK3411412
IPBSILVIKULTURSAINTEK3411427
IPBMETEOROLOGI TERAPANSAINTEK3411435
IPBMATEMATIKASAINTEK3411443
IPBFISIKASAINTEK3411451
IPBILMU KELUARGA DAN KONSUMENSAINTEK3411466
IPBBISNISSAINTEK3411474
IPBTEKNOLOGI HASIL TERNAKSAINTEK3411482
IPBAKTUARIASAINTEK3411497
UNJPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3231012
UNJPENDIDIKAN FISIKASAINTEK3231027
UNJPENDIDIKAN KIMIASAINTEK3231035
UNJPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK3231043
UNJMATEMATIKASAINTEK3231051
UNJFISIKASAINTEK3231066
UNJKIMIASAINTEK3231074
UNJBIOLOGISAINTEK3231082
UNJPENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTROSAINTEK3231097
UNJPENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESINSAINTEK3231101
UNJPENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNANSAINTEK3231116
UNJILMU KEOLAHRAGAANSAINTEK3231124
UNJPENDIDIKAN INFORMATIKASAINTEK3231132
UNJPENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKASAINTEK3231147
UNJILMU KOMPUTERSAINTEK3231155
UNJSTATISTIKASAINTEK3231163
UNJREKAYASA KESELAMATAN KEBAKARANSAINTEK3231171
UNJTEKNIK MESINSAINTEK3231186
UNJSISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASISAINTEK3231194
UNSOEDBIOLOGISAINTEK3511011
UNSOEDKIMIASAINTEK3511026
UNSOEDMATEMATIKASAINTEK3511034
UNSOEDFISIKASAINTEK3511042
UNSOEDMANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRANSAINTEK3511057
UNSOEDAKUAKULTURSAINTEK3511065
UNSOEDTEKNIK PERTANIANSAINTEK3511073
UNSOEDTEKNIK ELEKTROSAINTEK3511081
UNSOEDTEKNIK SIPILSAINTEK3511096
UNSOEDPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK3511107
UNSOEDKESEHATAN MASYARAKATSAINTEK3511115
UNSOEDKEPERAWATANSAINTEK3511123
UNSOEDFARMASISAINTEK3511131
UNSOEDTEKNIK GEOLOGISAINTEK3511146
UNSOEDILMU KELAUTANSAINTEK3511154
UNSOEDAGROTEKNOLOGISAINTEK3511162
UNSOEDAGRIBISNISSAINTEK3511177
UNSOEDTEKNOLOGI PANGANSAINTEK3511185
UNSOEDPETERNAKANSAINTEK3511193
UNSOEDINFORMATIKASAINTEK3511204
UNSOEDKEDOKTERAN GIGISAINTEK3511212
UNSOEDILMU GIZISAINTEK3511227
UNSOEDPENDIDIKAN JASMANISAINTEK3511235
UNSOEDTEKNIK INDUSTRISAINTEK3511243
UNSKEDOKTERANSAINTEK3531015
UNSPSIKOLOGISAINTEK3531023
UNSAGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGISAINTEK3531031
UNSAGRIBISNISSAINTEK3531046
UNSPETERNAKANSAINTEK3531054
UNSILMU DAN TEKNOLOGI PANGANSAINTEK3531062
UNSTEKNIK SIPILSAINTEK3531077
UNSARSITEKTURSAINTEK3531085
UNSTEKNIK INDUSTRISAINTEK3531093
UNSTEKNIK MESINSAINTEK3531104
UNSTEKNIK KIMIASAINTEK3531112
UNSMATEMATIKASAINTEK3531127
UNSFISIKASAINTEK3531135
UNSKIMIASAINTEK3531143
UNSBIOLOGISAINTEK3531151
UNSPERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK)SAINTEK3531166
UNSINFORMATIKASAINTEK3531174
UNSPENDIDIKAN FISIKASAINTEK3531182
UNSPENDIDIKAN KIMIASAINTEK3531197
UNSPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK3531201
UNSPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3531216
UNSPENDIDIKAN TEKNIK MESINSAINTEK3531224
UNSPENDIDIKAN TEKNIK BANGUNANSAINTEK3531232
UNSPENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTERSAINTEK3531247
UNSILMU TANAHSAINTEK3531255
UNSPENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIANSAINTEK3531263
UNSFARMASISAINTEK3531271
UNSTEKNIK ELEKTROSAINTEK3531286
UNSSTATISTIKASAINTEK3531294
UNSPENDIDIKAN IPASAINTEK3531305
UNSILMU LINGKUNGANSAINTEK3531313
UNSPENGELOLAAN HUTANSAINTEK3531321
UNYPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3621014
UNYPENDIDIKAN FISIKASAINTEK3621022
UNYPENDIDIKAN KIMIASAINTEK3621037
UNYPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK3621045
UNYPENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKASAINTEK3621053
UNYPENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIFSAINTEK3621061
UNYPENDIDIKAN TEKNIK MESINSAINTEK3621076
UNYPENDIDIKAN TEKNIK ELEKTROSAINTEK3621084
UNYPENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAANSAINTEK3621092
UNYMATEMATIKASAINTEK3621103
UNYFISIKASAINTEK3621111
UNYKIMIASAINTEK3621126
UNYBIOLOGISAINTEK3621134
UNYPENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKASAINTEK3621142
UNYPENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKASAINTEK3621157
UNYPENDIDIKAN IPASAINTEK3621165
UNYILMU KEOLAHRAGAANSAINTEK3621173
UNYSTATISTIKASAINTEK3621397
UNYPENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASISAINTEK3621401
UNYPENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGASAINTEK3621416
UNYPGSD PENDIDIKAN JASMANISAINTEK3621424
UNYTEKNIK ELEKTROSAINTEK3621432
UNYTEKNOLOGI INFORMASISAINTEK3621447
UNYTEKNIK MANUFAKTURSAINTEK3621455
UNYTEKNIK SIPILSAINTEK3621463
UIN SGDMATEMATIKASAINTEK3361027
UIN SGDBIOLOGISAINTEK3361035
UIN SGDFISIKASAINTEK3361043
UIN SGDKIMIASAINTEK3361051
UIN SGDTEKNIK INFORMATIKASAINTEK3361066
UIN SGDTEKNIK ELEKTROSAINTEK3361074
UIN SGDAGROTEKNOLOGISAINTEK3361082
UMPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3731017
UMPENDIDIKAN FISIKASAINTEK3731025
UMPENDIDIKAN KIMIASAINTEK3731033
UMPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK3731041
UMPENDIDIKAN TEKNIK MESINSAINTEK3731064
UMPENDIDIKAN TEKNIK BANGUNANSAINTEK3731072
UMPENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKASAINTEK3731087
UMPENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIFSAINTEK3731095
UMILMU KEOLAHRAGAANSAINTEK3731106
UMMATEMATIKASAINTEK3731114
UMFISIKASAINTEK3731122
UMKIMIASAINTEK3731137
UMBIOLOGISAINTEK3731145
UMPENDIDIKAN TEKNIK ELEKTROSAINTEK3731153
UMTEKNIK SIPILSAINTEK3731161
UMPENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAMSAINTEK3731176
UMILMU KESEHATAN MASYARAKATSAINTEK3731184
UMTEKNIK MESINSAINTEK3731192
UMTEKNIK ELEKTROSAINTEK3731203
UMTEKNIK INFORMATIKASAINTEK3731211
UMTEKNIK INDUSTRISAINTEK3731226
UMBIOTEKNOLOGISAINTEK3731234
UNAIRKEDOKTERANSAINTEK3811014
UNAIRKEDOKTERAN GIGISAINTEK3811022
UNAIRFARMASISAINTEK3811037
UNAIRKEDOKTERAN HEWANSAINTEK3811045
UNAIRMATEMATIKASAINTEK3811053
UNAIRBIOLOGISAINTEK3811061
UNAIRFISIKASAINTEK3811076
UNAIRKIMIASAINTEK3811084
UNAIRKESEHATAN MASYARAKATSAINTEK3811092
UNAIRKEPERAWATANSAINTEK3811103
UNAIRAKUAKULTURSAINTEK3811111
UNAIRKEBIDANANSAINTEK3811126
UNAIRTEKNIK BIOMEDISSAINTEK3811134
UNAIRTEKNIK LINGKUNGANSAINTEK3811142
UNAIRSISTEM INFORMASISAINTEK3811157
UNAIRSTATISTIKASAINTEK3811165
UNAIRGIZISAINTEK3811173
UNAIRKEDOKTERAN HEWAN (PSDKU BANYUWANGI)SAINTEK3811181
UNAIRKESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI)SAINTEK3811196
UNAIRAKUAKULTUR (PSDKU BANYUWANGI)SAINTEK3811207
UNAIRTEKNOLOGI HASIL PERIKANANSAINTEK3811215
UNAIRTEKNIK INDUSTRISAINTEK3811223
UNAIRTEKNIK ELEKTROSAINTEK3811231
UNAIRREKAYASA NANOTEKNOLOGISAINTEK3811246
UNAIRTEKNOLOGI SAINS DATASAINTEK3811254
UNAIRTEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATANSAINTEK3811262
ITSFISIKASAINTEK3821016
ITSMATEMATIKASAINTEK3821024
ITSSTATISTIKASAINTEK3821032
ITSKIMIASAINTEK3821047
ITSBIOLOGISAINTEK3821055
ITSTEKNIK MESINSAINTEK3821063
ITSTEKNIK ELEKTROSAINTEK3821071
ITSTEKNIK KIMIASAINTEK3821086
ITSTEKNIK FISIKASAINTEK3821094
ITSTEKNIK INDUSTRISAINTEK3821105
ITSTEKNIK MATERIALSAINTEK3821113
ITSTEKNIK SIPILSAINTEK3821121
ITSARSITEKTURSAINTEK3821136
ITSTEKNIK LINGKUNGANSAINTEK3821144
ITSTEKNIK GEOMATIKASAINTEK3821152
ITSPERENCANAAN WILAYAH DAN KOTASAINTEK3821167
ITSTEKNIK PERKAPALANSAINTEK3821175
ITSTEKNIK KELAUTANSAINTEK3821183
ITSTEKNIK SISTEM PERKAPALANSAINTEK3821191
ITSTEKNIK INFORMATIKASAINTEK3821202
ITSSISTEM INFORMASISAINTEK3821217
ITSDESAIN PRODUK INDUSTRISAINTEK3821225
ITSTEKNIK TRANSPORTASI LAUTSAINTEK3821233
ITSTEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN)SAINTEK3821241
ITSTEKNIK KOMPUTERSAINTEK3821256
ITSTEKNIK GEOFISIKASAINTEK3821272
ITSDESAIN INTERIORSAINTEK3821287
ITSTEKNIK BIOMEDIKSAINTEK3821295
ITSSAINS AKTUARIASAINTEK3821306
ITSTEKNOLOGI INFORMASISAINTEK3821314
ITSDESAIN KOMUNIKASI VISUALSAINTEK3821322
UBMANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRANSAINTEK3721015
UBBUDIDAYA PERAIRANSAINTEK3721023
UBTEKNIK SIPILSAINTEK3721031
UBTEKNIK MESINSAINTEK3721046
UBTEKNIK ELEKTROSAINTEK3721054
UBARSITEKTURSAINTEK3721062
UBTEKNIK PENGAIRANSAINTEK3721077
UBKEDOKTERANSAINTEK3721085
UBILMU DAN TEKNOLOGI PANGANSAINTEK3721093
UBBIOLOGISAINTEK3721104
UBFISIKASAINTEK3721112
UBKIMIASAINTEK3721127
UBMATEMATIKASAINTEK3721135
UBPEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANANSAINTEK3721143
UBTEKNOLOGI HASIL PERIKANANSAINTEK3721151
UBAGROBISNIS PERIKANANSAINTEK3721166
UBTEKNIK PERTANIANSAINTEK3721174
UBSTATISTIKASAINTEK3721182
UBPERENCANAAN WILAYAH & KOTASAINTEK3721197
UBTEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK3721201
UBILMU KEPERAWATANSAINTEK3721216
UBILMU GIZISAINTEK3721232
UBTEKNIK INDUSTRISAINTEK3721247
UBTEKNIK INFORMATIKASAINTEK3721255
UBAGROEKOTEKNOLOGISAINTEK3721263
UBAGRIBISNISSAINTEK3721271
UBPETERNAKANSAINTEK3721286
UBPENDIDIKAN DOKTER HEWANSAINTEK3721294
UBPENDIDIKAN DOKTER GIGISAINTEK3721305
UBILMU KELAUTANSAINTEK3721313
UBKEBIDANANSAINTEK3721321
UBFARMASISAINTEK3721336
UBTEKNIK KOMPUTERSAINTEK3721352
UBSISTEM INFORMASISAINTEK3721367
UBTEKNIK KIMIASAINTEK3721375
UBINSTRUMENTASISAINTEK3721383
UBTEKNIK GEOFISIKASAINTEK3721391
UBBIOTEKNOLOGISAINTEK3721417
UBTEKNOLOGI BIOPROSESSAINTEK3721433
UBTEKNIK LINGKUNGANSAINTEK3721441
UBPENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASISAINTEK3721472
UBTEKNOLOGI INFORMASISAINTEK3721487
UBAGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI)SAINTEK3721495
UBAGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI)SAINTEK3721506
UBPETERNAKAN (PSDKU KEDIRI)SAINTEK3721514
UBAKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI)SAINTEK3721522
UBSOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI)SAINTEK3721537
UBKEHUTANANSAINTEK3721545
UBILMU AKTUARIASAINTEK3721553
UPNYKTEKNIK GEOLOGISAINTEK3631016
UPNYKTEKNIK PERTAMBANGANSAINTEK3631024
UPNYKTEKNIK PERMINYAKANSAINTEK3631032
UPNYKTEKNIK LINGKUNGANSAINTEK3631047
UPNYKTEKNIK GEOFISIKASAINTEK3631055
UPNYKTEKNIK KIMIASAINTEK3631063
UPNYKTEKNIK INDUSTRISAINTEK3631071
UPNYKTEKNIK INFORMATIKASAINTEK3631086
UPNYKAGROTEKNOLOGISAINTEK3631094
UPNYKAGRIBISNISSAINTEK3631105
UPNYKMETALURGISAINTEK3631113
UPNYKILMU TANAHSAINTEK3631121
UPNYKSISTEM INFORMASISAINTEK3631136
UPNYKTEKNIK GEOMATIKASAINTEK3631144
UNSRITEKNIK SIPILSAINTEK1711013
UNSRITEKNIK PERTAMBANGANSAINTEK1711021
UNSRITEKNIK KIMIASAINTEK1711036
UNSRITEKNIK MESINSAINTEK1711044
UNSRITEKNIK ELEKTROSAINTEK1711052
UNSRIPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK1711067
UNSRIPENDIDIKAN DOKTER GIGISAINTEK1711075
UNSRIMATEMATIKASAINTEK1711083
UNSRIFISIKASAINTEK1711091
UNSRIKIMIASAINTEK1711102
UNSRIBIOLOGISAINTEK1711117
UNSRIAGRIBISNISSAINTEK1711125
UNSRITEKNOLOGI HASIL PERTANIANSAINTEK1711133
UNSRITEKNIK PERTANIANSAINTEK1711141
UNSRIPEND. MATEMATIKASAINTEK1711164
UNSRIPEND BIOLOGISAINTEK1711172
UNSRIPEND. KIMIASAINTEK1711187
UNSRIPEND FISIKASAINTEK1711195
UNSRIILMU KESEHATAN MASYARAKATSAINTEK1711206
UNSRIARSITEKTURSAINTEK1711214
UNSRIILMU KELAUTANSAINTEK1711222
UNSRIBUDIDAYA PERAIRANSAINTEK1711237
UNSRITEKNOLOGI HASIL PERIKANANSAINTEK1711245
UNSRIILMU KEPERAWATANSAINTEK1711253
UNSRIPEND TEKNIK MESINSAINTEK1711261
UNSRISISTEM KOMPUTERSAINTEK1711276
UNSRITEKNIK INFORMATIKASAINTEK1711284
UNSRISISTEM INFORMASISAINTEK1711292
UNSRIAGROEKOTEKNOLOGISAINTEK1711303
UNSRIPETERNAKANSAINTEK1711311
UNSRIFARMASISAINTEK1711326
UNSRITEKNIK GEOLOGISAINTEK1711334
UNSRIPSIKOLOGISAINTEK1711342
UNSRIILMU TANAHSAINTEK1711357
UNSRIAGRONOMISAINTEK1711365
UNSRIPROTEKSI TANAMANSAINTEK1711373
UNSRIGIZISAINTEK1711381
UNSRIKESEHATAN LINGKUNGANSAINTEK1711396
UNANDAGRIBISNISSAINTEK1411017
UNANDAGROEKOTEKNOLOGISAINTEK1411025
UNANDPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK1411033
UNANDILMU KEPERAWATANSAINTEK1411041
UNANDILMU KESEHATAN MASYARAKATSAINTEK1411056
UNANDPENDIDIKAN DOKTER GIGISAINTEK1411064
UNANDKIMIASAINTEK1411072
UNANDBIOLOGISAINTEK1411087
UNANDMATEMATIKASAINTEK1411095
UNANDFISIKASAINTEK1411106
UNANDSISTEM KOMPUTERSAINTEK1411114
UNANDPETERNAKANSAINTEK1411122
UNANDTEKNIK MESINSAINTEK1411137
UNANDTEKNIK SIPILSAINTEK1411145
UNANDTEKNIK INDUSTRISAINTEK1411153
UNANDTEKNIK LINGKUNGANSAINTEK1411161
UNANDTEKNIK ELEKTROSAINTEK1411176
UNANDFARMASISAINTEK1411184
UNANDTEKNIK PERTANIANSAINTEK1411192
UNANDTEKNOLOGI HASIL PERTANIANSAINTEK1411203
UNANDSISTEM INFORMASISAINTEK1411211
UNANDPSIKOLOGISAINTEK1411226
UNANDILMU TANAHSAINTEK1411234
UNANDAGROEKOTEKNOLOGI KAMPUS III DHARMASRAYASAINTEK1411242
UNANDPETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH)SAINTEK1411257
UNANDKEBIDANANSAINTEK1411265
UNANDGIZISAINTEK1411273
UNANDPROTEKSI TANAMANSAINTEK1411281
UNANDPENYULUHAN PERTANIANSAINTEK1411296
UNANDTEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK1411307
UNANDILMU BIOMEDISSAINTEK1411315
UNILAAGROTEKNOLOGISAINTEK1911015
UNILAAGRIBISNISSAINTEK1911023
UNILATEKNIK GEOFISIKASAINTEK1911031
UNILATEKNIK SIPILSAINTEK1911046
UNILAKIMIASAINTEK1911054
UNILABIOLOGISAINTEK1911062
UNILATEKNOLOGI HASIL PERTANIANSAINTEK1911077
UNILAPETERNAKANSAINTEK1911085
UNILAKEHUTANANSAINTEK1911093
UNILATEKNIK PERTANIANSAINTEK1911104
UNILAMATEMATIKASAINTEK1911112
UNILAFISIKASAINTEK1911127
UNILATEKNIK MESINSAINTEK1911135
UNILATEKNIK ELEKTROSAINTEK1911143
UNILAPEND. MATEMATIKASAINTEK1911151
UNILAPEND. FISIKASAINTEK1911166
UNILAPEND. KIMIASAINTEK1911174
UNILAPEND. BIOLOGISAINTEK1911182
UNILATEKNIK KIMIASAINTEK1911197
UNILAPEND. KEDOKTERANSAINTEK1911201
UNILABUDIDAYA PERAIRANSAINTEK1911216
UNILAILMU KOMPUTERSAINTEK1911224
UNILAARSITEKTURSAINTEK1911232
UNILATEKNIK GEODESISAINTEK1911247
UNILATEKNIK INFORMATIKASAINTEK1911255
UNILASUMBERDAYA AKUATIKSAINTEK1911263
UNILAILMU TANAHSAINTEK1911271
UNILAAGRONOMISAINTEK1911286
UNILAPROTEKSI TANAMANSAINTEK1911294
UNILAPENYULUHAN PERTANIANSAINTEK1911305
UNILAILMU KELAUTANSAINTEK1911313
UNILATEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK1911321
UNILANUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAKSAINTEK1911336
UNILAPENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASISAINTEK1911344
UNILAFARMASISAINTEK1911352
UNILABIOLOGI TERAPANSAINTEK1911367
ITERATEKNIK GEOMATIKASAINTEK1921017
ITERATEKNIK ELEKTROSAINTEK1921025
ITERAPERENCANAAN WILAYAH DAN KOTASAINTEK1921033
ITERATEKNIK GEOFISIKASAINTEK1921041
ITERATEKNIK SIPILSAINTEK1921056
ITERATEKNIK INFORMATIKASAINTEK1921064
ITERAFISIKASAINTEK1921072
ITERAARSITEKTURSAINTEK1921087
ITERATEKNIK LINGKUNGANSAINTEK1921095
ITERATEKNIK GEOLOGISAINTEK1921106
ITERAMATEMATIKASAINTEK1921114
ITERATEKNIK MESINSAINTEK1921122
ITERABIOLOGISAINTEK1921145
ITERATEKNIK INDUSTRISAINTEK1921153
ITERAFARMASISAINTEK1921161
ITERATEKNIK KIMIASAINTEK1921176
ITERAKIMIASAINTEK1921184
ITERATEKNIK FISIKASAINTEK1921192
ITERATEKNIK KELAUTANSAINTEK1921203
ITERASAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETANSAINTEK1921211
ITERATEKNIK BIOSISTEMSAINTEK1921226
ITERATEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK1921234
ITERATEKNIK SISTEM ENERGISAINTEK1921242
ITERATEKNOLOGI PANGANSAINTEK1921257
ITERATEKNIK MATERIALSAINTEK1921265
ITERATEKNIK PERTAMBANGANSAINTEK1921273
ITERAARSITEKTUR LANSKAPSAINTEK1921281
ITERADESAIN KOMUNIKASI VISUALSAINTEK1921296
ITERATEKNIK TELEKOMUNIKASISAINTEK1921307
ITERASAINS AKTUARIASAINTEK1921315
ITERAREKAYASA KEHUTANANSAINTEK1921323
ITERATEKNIK BIOMEDISSAINTEK1921331
ITERASAINS LINGKUNGAN KELAUTANSAINTEK1921346
ITERASAINS DATASAINTEK1921354
UIN JKTSOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNISSAINTEK3221017
UIN JKTTEKNIK INFORMATIKASAINTEK3221025
UIN JKTSISTEM INFORMASISAINTEK3221033
UIN JKTMATEMATIKASAINTEK3221041
UIN JKTBIOLOGISAINTEK3221056
UIN JKTKIMIASAINTEK3221064
UIN JKTFISIKASAINTEK3221072
UIN JKTKESEHATAN MASYARAKATSAINTEK3221087
UIN JKTFARMASISAINTEK3221095
UIN JKTILMU KEPERAWATANSAINTEK3221106
UIN JKTPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK3221114
UIN JKTPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3221122
UIN JKTPENDIDIKAN KIMIASAINTEK3221145
UIN JKTTEKNIK PERTAMBANGANSAINTEK3221161
UPNVJTEKNIK MESINSAINTEK3241014
UPNVJTEKNIK PERKAPALANSAINTEK3241022
UPNVJTEKNIK INDUSTRISAINTEK3241037
UPNVJINFORMATIKASAINTEK3241045
UPNVJSISTEM INFORMASISAINTEK3241053
UPNVJKEDOKTERANSAINTEK3241061
UPNVJKEPERAWATANSAINTEK3241076
UPNVJKESEHATAN MASYARAKATSAINTEK3241084
UPNVJGIZISAINTEK3241092
UPNVJTEKNIK ELEKTROSAINTEK3241103
UPNVJFARMASISAINTEK3241111
UNSILPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3421012
UNSILPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK3421027
UNSILAGROTEKNOLOGISAINTEK3421035
UNSILAGRIBISNISSAINTEK3421043
UNSILTEKNIK SIPILSAINTEK3421051
UNSILTEKNIK ELEKTROSAINTEK3421066
UNSILINFORMATIKASAINTEK3421074
UNSILKESEHATAN MASYARAKATSAINTEK3421082
UNSILPENDIDIKAN FISIKASAINTEK3421097
UNSILGIZISAINTEK3421101
UNNESPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3561014
UNNESPENDIDIKAN FISIKASAINTEK3561022
UNNESPENDIDIKAN KIMIASAINTEK3561037
UNNESPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK3561045
UNNESPENDIDIKAN TEKNIK BANGUNANSAINTEK3561053
UNNESPENDIDIKAN TEKNIK MESINSAINTEK3561061
UNNESPENDIDIKAN TEKNIK ELEKTROSAINTEK3561076
UNNESILMU KEOLAHRAGAANSAINTEK3561084
UNNESMATEMATIKASAINTEK3561092
UNNESFISIKASAINTEK3561103
UNNESKIMIASAINTEK3561111
UNNESBIOLOGISAINTEK3561126
UNNESKESEHATAN MASYARAKATSAINTEK3561134
UNNESPENDIDIKAN IPASAINTEK3561142
UNNESPEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTERSAINTEK3561157
UNNESTEKNIK ARSITEKTURSAINTEK3561165
UNNESPENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIFSAINTEK3561173
UNNESTEKNIK KIMIASAINTEK3561181
UNNESTEKNIK MESINSAINTEK3561196
UNNESTEKNIK SIPILSAINTEK3561207
UNNESTEKNIK INFORMATIKASAINTEK3561215
UNNESTEKNIK ELEKTROSAINTEK3561223
UNNESGIZISAINTEK3561231
UNNESSISTEM INFORMASISAINTEK3561246
UNNESILMU LINGKUNGANSAINTEK3561254
UNNESFARMASISAINTEK3561262
UIN SUKAMATEMATIKASAINTEK3651013
UIN SUKAFISIKASAINTEK3651021
UIN SUKAKIMIASAINTEK3651036
UIN SUKABIOLOGISAINTEK3651044
UIN SUKATEKNIK INFORMATIKASAINTEK3651052
UIN SUKATEKNIK INDUSTRISAINTEK3651067
UIN SUKAPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3651075
UIN SUKAPENDIDIKAN FISIKASAINTEK3651083
UIN SUKAPENDIDIKAN KIMIASAINTEK3651091
UIN SUKAPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK3651102
UNEJAGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGISAINTEK3711013
UNEJAGRIBISNISSAINTEK3711021
UNEJPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3711036
UNEJPENDIDIKAN FISIKASAINTEK3711044
UNEJPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK3711052
UNEJTEKNOLOGI HASIL PERTANIANSAINTEK3711067
UNEJTEKNIK PERTANIANSAINTEK3711075
UNEJPENDIDIKAN DOKTER GIGISAINTEK3711083
UNEJMATEMATIKASAINTEK3711091
UNEJFISIKASAINTEK3711102
UNEJKIMIASAINTEK3711117
UNEJBIOLOGISAINTEK3711125
UNEJPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK3711133
UNEJKESEHATAN MASYARAKATSAINTEK3711141
UNEJTEKNIK MESINSAINTEK3711156
UNEJTEKNIK ELEKTROSAINTEK3711164
UNEJTEKNIK SIPILSAINTEK3711172
UNEJFARMASISAINTEK3711187
UNEJILMU KEPERAWATANSAINTEK3711195
UNEJSISTEM INFORMASISAINTEK3711206
UNEJTEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK3711245
UNEJILMU TANAHSAINTEK3711253
UNEJPROTEKSI TANAMANSAINTEK3711261
UNEJTEKNOLOGI INFORMASISAINTEK3711276
UNEJPENDIDIKAN IPASAINTEK3711284
UNEJPERENCANAAN WILAYAH DAN KOTASAINTEK3711292
UNEJTEKNIK KIMIASAINTEK3711303
UNEJAGRONOMISAINTEK3711311
UNEJILMU PERTANIANSAINTEK3711326
UNEJINFORMATIKASAINTEK3711334
UNEJPENYULUHAN PERTANIANSAINTEK3711342
UNEJTEKNIK LINGKUNGANSAINTEK3711357
UNEJTEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALANSAINTEK3711365
UNEJPETERNAKANSAINTEK3711373
UNEJGIZISAINTEK3711381
UNEJTEKNIK PERTAMBANGANSAINTEK3711396
UNEJTEKNIK PERMINYAKANSAINTEK3711407
UNESAPEND. MATEMATIKASAINTEK3831011
UNESAPEND. FISIKASAINTEK3831026
UNESAPEND. KIMIASAINTEK3831034
UNESAPEND. BIOLOGISAINTEK3831042
UNESAMATEMATIKASAINTEK3831057
UNESAFISIKASAINTEK3831065
UNESAKIMIASAINTEK3831073
UNESABIOLOGISAINTEK3831081
UNESAPEND. SAINSSAINTEK3831096
UNESAPEND. TEKNIK ELEKTROSAINTEK3831107
UNESAPEND. TEKNIK MESINSAINTEK3831115
UNESAPEND. TEKNIK BANGUNANSAINTEK3831123
UNESAILMU KEOLAHRAGAANSAINTEK3831131
UNESATEKNIK SIPILSAINTEK3831146
UNESAPENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASISAINTEK3831154
UNESATEKNIK ELEKTROSAINTEK3831162
UNESATEKNIK MESINSAINTEK3831177
UNESASISTEM INFORMASISAINTEK3831185
UNESATEKNIK INFORMATIKASAINTEK3831193
UNESAGIZISAINTEK3831204
UNUDPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK6111014
UNUDKEDOKTERAN HEWANSAINTEK6111022
UNUDTEKNIK ARSITEKTURSAINTEK6111037
UNUDTEKNIK SIPILSAINTEK6111045
UNUDILMU DAN TEKNOLOGI PANGANSAINTEK6111053
UNUDTEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK6111061
UNUDTEKNIK PERTANIANSAINTEK6111076
UNUDBIOLOGISAINTEK6111084
UNUDKIMIASAINTEK6111092
UNUDFISIKASAINTEK6111103
UNUDTEKNIK MESINSAINTEK6111111
UNUDTEKNIK ELEKTROSAINTEK6111126
UNUDAGRIBISNISSAINTEK6111134
UNUDAGROEKOTEKNOLOGISAINTEK6111142
UNUDPETERNAKANSAINTEK6111157
UNUDMATEMATIKASAINTEK6111165
UNUDILMU KESEHATAN MASYARAKATSAINTEK6111173
UNUDFARMASISAINTEK6111181
UNUDILMU KEPERAWATANSAINTEK6111196
UNUDILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKASAINTEK6111207
UNUDTEKNOLOGI INFORMASISAINTEK6111215
UNUDFISIOTERAPISAINTEK6111223
UNUDILMU KELAUTANSAINTEK6111231
UNUDARSITEKTUR PERTAMANANSAINTEK6111246
UNUDMANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRANSAINTEK6111254
UNUDPENDIDIKAN DOKTER GIGISAINTEK6111262
UNUDTEKNIK LINGKUNGANSAINTEK6111277
UNUDTEKNIK INDUSTRISAINTEK6111285
UNSYIAHPENDIDIKAN DOKTER HEWANSAINTEK1111014
UNSYIAHTEKNIK SIPILSAINTEK1111022
UNSYIAHTEKNIK MESINSAINTEK1111037
UNSYIAHTEKNIK KIMIASAINTEK1111045
UNSYIAHARSITEKTURSAINTEK1111053
UNSYIAHTEKNIK ELEKTROSAINTEK1111061
UNSYIAHAGROTEKNOLOGISAINTEK1111076
UNSYIAHAGRIBISNISSAINTEK1111084
UNSYIAHPETERNAKANSAINTEK1111092
UNSYIAHTEKNOLOGI HASIL PERTANIANSAINTEK1111103
UNSYIAHTEKNIK PERTANIANSAINTEK1111111
UNSYIAHPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK1111126
UNSYIAHPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK1111134
UNSYIAHPENDIDIKAN FISIKASAINTEK1111142
UNSYIAHPENDIDIKAN KIMIASAINTEK1111157
UNSYIAHPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK1111165
UNSYIAHILMU KEPERAWATANSAINTEK1111173
UNSYIAHPENDIDIKAN DOKTER GIGISAINTEK1111181
UNSYIAHMATEMATIKASAINTEK1111196
UNSYIAHFISIKASAINTEK1111207
UNSYIAHKIMIASAINTEK1111215
UNSYIAHBIOLOGISAINTEK1111223
UNSYIAHILMU KELAUTANSAINTEK1111231
UNSYIAHBUDIDAYA PERAIRANSAINTEK1111246
UNSYIAHTEKNIK INDUSTRISAINTEK1111254
UNSYIAHINFORMATIKASAINTEK1111262
UNSYIAHFARMASISAINTEK1111277
UNSYIAHTEKNIK GEOFISIKASAINTEK1111285
UNSYIAHTEKNIK PERTAMBANGANSAINTEK1111293
UNSYIAHSTATISTIKASAINTEK1111304
UNSYIAHPEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANANSAINTEK1111312
UNSYIAHILMU TANAHSAINTEK1111327
UNSYIAHTEKNIK GEOLOGISAINTEK1111335
UNSYIAHAGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES)SAINTEK1111343
UNSYIAHPENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES)SAINTEK1111351
UNSYIAHKEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES)SAINTEK1111366
UNSYIAHPROTEKSI TANAMANSAINTEK1111374
UNSYIAHPERENCANAAN WILAYAH DAN KOTASAINTEK1111382
UNSYIAHKEHUTANANSAINTEK1111397
UNSYIAHTEKNIK KOMPUTERSAINTEK1111401
USUPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK1211015
USUTEKNIK SIPILSAINTEK1211023
USUTEKNIK MESINSAINTEK1211031
USUTEKNIK ELEKTROSAINTEK1211046
USUTEKNIK INDUSTRISAINTEK1211054
USUTEKNIK KIMIASAINTEK1211062
USUPENDIDIKAN DOKTER GIGISAINTEK1211077
USUMATEMATIKASAINTEK1211085
USUKIMIASAINTEK1211093
USUFARMASISAINTEK1211104
USUFISIKASAINTEK1211112
USUILMU KESEHATAN MASYARAKATSAINTEK1211127
USUAGROEKOTEKNOLOGISAINTEK1211135
USUKETEKNIKAN PERTANIANSAINTEK1211143
USUBIOLOGISAINTEK1211151
USUAGRIBISNISSAINTEK1211166
USUILMU DAN TEKNOLOGI PANGANSAINTEK1211174
USUPETERNAKANSAINTEK1211182
USUARSITEKTURSAINTEK1211197
USUILMU KEPERAWATANSAINTEK1211201
USUKEHUTANANSAINTEK1211216
USUILMU KOMPUTERSAINTEK1211232
USUTEKNOLOGI INFORMASISAINTEK1211247
USUMANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRANSAINTEK1211255
USUTEKNIK LINGKUNGANSAINTEK1211263
UNIMEDPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK1221017
UNIMEDPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK1221025
UNIMEDPENDIDIKAN FISIKASAINTEK1221033
UNIMEDPENDIDIKAN KIMIASAINTEK1221041
UNIMEDPENDIDIKAN TEKNIK BANGUNANSAINTEK1221056
UNIMEDPENDIDIKAN TEKNIK MESINSAINTEK1221064
UNIMEDPENDIDIKAN TEKNIK ELEKTROSAINTEK1221072
UNIMEDKIMIASAINTEK1221087
UNIMEDBIOLOGISAINTEK1221095
UNIMEDILMU KEOLAHRAGAANSAINTEK1221106
UNIMEDMATEMATIKASAINTEK1221114
UNIMEDFISIKASAINTEK1221122
UNIMEDPENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIFSAINTEK1221137
UNIMEDGIZISAINTEK1221145
UNIMEDTEKNIK ELEKTROSAINTEK1221153
UNIMEDTEKNIK SIPILSAINTEK1221161
UNIMEDPENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTERSAINTEK1221176
UNIMEDILMU KOMPUTERSAINTEK1221184
UNIMEDPENDIDIKAN IPASAINTEK1221192
UNRIFISIKASAINTEK1311016
UNRIKIMIASAINTEK1311024
UNRIMATEMATIKASAINTEK1311032
UNRIBIOLOGISAINTEK1311047
UNRIMANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRANSAINTEK1311055
UNRIBUDIDAYA PERAIRANSAINTEK1311063
UNRIILMU KELAUTANSAINTEK1311071
UNRITEKNOLOGI HASIL PERIKANANSAINTEK1311086
UNRIPEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANANSAINTEK1311094
UNRISOSIAL EKONOMI PERIKANANSAINTEK1311105
UNRIAGROTEKNOLOGISAINTEK1311113
UNRISOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS)SAINTEK1311121
UNRITEKNOLOGI HASIL PERTANIANSAINTEK1311136
UNRIKEHUTANANSAINTEK1311144
UNRITEKNIK SIPILSAINTEK1311152
UNRITEKNIK KIMIASAINTEK1311167
UNRITEKNIK MESINSAINTEK1311175
UNRITEKNIK ELEKTROSAINTEK1311183
UNRIPEND. DOKTERSAINTEK1311191
UNRIILMU KEPERAWATANSAINTEK1311202
UNRIPEND. MATEMATIKASAINTEK1311217
UNRIPEND. BIOLOGISAINTEK1311225
UNRIPEND. FISIKASAINTEK1311233
UNRIPEND. KIMIASAINTEK1311241
UNRITEKNIK LINGKUNGANSAINTEK1311256
UNRITEKNIK ARSITEKSAINTEK1311264
UNRISISTEM INFORMASISAINTEK1311272
UNRITEKNIK INFORMATIKASAINTEK1311287
UNRITEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK1311295
UNRISTATISTIKASAINTEK1311306
UNPPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK1421012
UNPMATEMATIKA (NK)SAINTEK1421027
UNPPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK1421035
UNPBIOLOGI (NK)SAINTEK1421043
UNPPENDIDIKAN FISIKASAINTEK1421051
UNPFISIKA (NK)SAINTEK1421066
UNPPENDIDIKAN KIMIASAINTEK1421074
UNPKIMIA (NK)SAINTEK1421082
UNPPENDIDIKAN TEKNIK BANGUNANSAINTEK1421097
UNPPENDIDIKAN TEKNIK ELEKTROSAINTEK1421101
UNPPENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKASAINTEK1421116
UNPPENDIDIKAN TEKNIK MESINSAINTEK1421124
UNPPENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIFSAINTEK1421132
UNPPEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTERSAINTEK1421147
UNPILMU KEOLAHRAGAAN (NK)SAINTEK1421155
UNPTEKNIK PERTAMBANGAN (NK)SAINTEK1421163
UNPTEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK)SAINTEK1421171
UNPPENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAMSAINTEK1421186
UNPTEKNIK SIPILSAINTEK1421194
UNPSTATISTIKA (NK)SAINTEK1421205
UNPTEKNIK MESIN (NK)SAINTEK1421213
UNPANIMASISAINTEK1421221
UNPINFORMATIKASAINTEK1421236
UNTIRTATEKNIK MESINSAINTEK3111014
UNTIRTATEKNIK ELEKTROSAINTEK3111022
UNTIRTATEKNIK INDUSTRISAINTEK3111037
UNTIRTATEKNIK METALURGISAINTEK3111045
UNTIRTATEKNIK KIMIASAINTEK3111053
UNTIRTATEKNIK SIPILSAINTEK3111061
UNTIRTAAGRIBISNISSAINTEK3111076
UNTIRTAAGROEKOTEKNOLOGISAINTEK3111084
UNTIRTAILMU PERIKANANSAINTEK3111092
UNTIRTAPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK3111103
UNTIRTAPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK3111111
UNTIRTAPENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTROSAINTEK3111126
UNTIRTAPENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESINSAINTEK3111134
UNTIRTAPENDIDIKAN FISIKASAINTEK3111142
UNTIRTAPENDIDIKAN KIMIASAINTEK3111157
UNTIRTAPENDIDIKAN IPASAINTEK3111165
UNTIRTATEKNOLOGI PANGANSAINTEK3111173
UNTIRTAILMU KEOLAHRAGAANSAINTEK3111181
UNTIRTAGIZISAINTEK3111196
UNTIRTAKEDOKTERANSAINTEK3111207
UNSIKAAGROTEKNOLOGISAINTEK3311016
UNSIKATEKNIK INDUSTRISAINTEK3311024
UNSIKATEKNIK MESINSAINTEK3311032
UNSIKATEKNIK ELEKTROSAINTEK3311047
UNSIKATEKNIK INFORMATIKASAINTEK3311055
UNSIKAPEND. MATEMATIKASAINTEK3311063
UNSIKAAGRIBISNISSAINTEK3311071
UNSIKAFARMASISAINTEK3311086
UNSIKAGIZISAINTEK3311094
UNSIKATEKNIK KIMIASAINTEK3311105
UNSIKAILMU KEOLAHRAGAANSAINTEK3311113
UNSIKASISTEM INFORMASISAINTEK3311121
UNSIKATEKNIK LINGKUNGANSAINTEK3311136
UPRILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS)SAINTEK5211015
UPRMANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRANSAINTEK5211054
UPRBUDIDAYA PERAIRANSAINTEK5211062
UPRTEKNIK SIPILSAINTEK5211085
UPRARSITEKTURSAINTEK5211093
UPRTEKNIK PERANGKAT LUNAK (TEK. INFORMATIKA)SAINTEK5211104
UPRPEND. MATEMATIKASAINTEK5211112
UPRPEND. FISIKASAINTEK5211127
UPRPEND. KIMIASAINTEK5211135
UPRPEND. BIOLOGISAINTEK5211143
UPRPEND. TEKNIK MESINSAINTEK5211151
UPRTEKNIK PERTAMBANGANSAINTEK5211166
UPRAGROTEKNOLOGISAINTEK5211174
UPRKEHUTANANSAINTEK5211182
UPRTEKNOLOGI HASIL PERIKANANSAINTEK5211197
UPRPETERNAKANSAINTEK5211201
UPRPENDIDIKAN TEKNIK BANGUNANSAINTEK5211216
UPRPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK5211224
UPRTEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIANSAINTEK5211232
UPRFISIKASAINTEK5211247
UPRKIMIASAINTEK5211255
UPRBIOLOGISAINTEK5211263
UNDIKSHAPENDIDIKAN MATEMATIKASAINTEK6121016
UNDIKSHAPENDIDIKAN BIOLOGISAINTEK6121024
UNDIKSHAPENDIDIKAN KIMIASAINTEK6121032
UNDIKSHAPENDIDIKAN FISIKASAINTEK6121047
UNDIKSHAPENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKASAINTEK6121055
UNDIKSHAILMU KEOLAHRAGAANSAINTEK6121063
UNDIKSHAPENDIDIKAN TEKNIK ELEKTROSAINTEK6121071
UNDIKSHAPENDIDIKAN TEKNIK MESINSAINTEK6121136
UNDIKSHAPENDIDIKAN IPASAINTEK6121144
UNDIKSHAKIMIASAINTEK6121152
UNDIKSHAMATEMATIKASAINTEK6121167
UNDIKSHABIOLOGISAINTEK6121175
UNDIKSHAAKUAKULTURSAINTEK6121183
UNDIKSHASISTEM INFORMASISAINTEK6121191
UNDIKSHAILMU KOMPUTERSAINTEK6121202
UNDIKSHAKEDOKTERANSAINTEK6121217
UNHASMATEMATIKASAINTEK7111014
UNHASFISIKASAINTEK7111022
UNHASKESEHATAN MASYARAKATSAINTEK7111037
UNHASFARMASISAINTEK7111045
UNHASKIMIASAINTEK7111053
UNHASBIOLOGISAINTEK7111061
UNHASPENDIDIKAN DOKTERSAINTEK7111076
UNHASAGROTEKNOLOGISAINTEK7111084
UNHASILMU DAN TEKNOLOGI PANGANSAINTEK7111092
UNHASAGRIBISNISSAINTEK7111103
UNHASKETEKNIKAN PERTANIANSAINTEK7111111
UNHASTEKNIK SIPILSAINTEK7111142
UNHASTEKNIK MESINSAINTEK7111157
UNHASTEKNIK ELEKTROSAINTEK7111165
UNHASTEKNIK PERKAPALANSAINTEK7111173
UNHASTEKNIK GEOLOGISAINTEK7111181
UNHASPENDIDIKAN DOKTER GIGISAINTEK7111196
UNHASTEKNIK ARSITEKTURSAINTEK7111207
UNHASKEHUTANANSAINTEK7111215
UNHASGEOFISIKASAINTEK7111231
UNHASSTATISTIKASAINTEK7111246
UNHASILMU GIZISAINTEK7111254
UNHASILMU KELAUTANSAINTEK7111262
UNHASBUDIDAYA PERAIRANSAINTEK7111277
UNHASMANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRANSAINTEK7111285
UNHASPEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANANSAINTEK7111293
UNHASSOSIAL EKONOMI PERIKANANSAINTEK7111304
UNHASILMU KEPERAWATANSAINTEK7111312
UNHASPETERNAKANSAINTEK7111327
UNHASTEKNIK KELAUTANSAINTEK7111335
UNHASTEKNIK INDUSTRISAINTEK7111343
UNHASTEKNIK SISTEM PERKAPALANSAINTEK7111351
UNHASTEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTASAINTEK7111366
UNHASTEKNIK PERTAMBANGANSAINTEK7111374
UNHASTEKNIK INFORMATIKASAINTEK7111382
UNHASFISOTERAPISAINTEK7111397
UNHASTEKNIK LINGKUNGANSAINTEK7111401
UNHASKEDOKTERAN HEWANSAINTEK7111416
UNHASPSIKOLOGISAINTEK7111424
UNHASILMU KOMPUTERSAINTEK7111432
UNHASILMU AKTUARIASAINTEK7111447
UNHASREKAYASA KEHUTANANSAINTEK7111455
UIILMU HUKUMSOSHUM3212011
UIARKEOLOGI INDONESIASOSHUM3212026
UIILMU SEJARAHSOSHUM3212034
UIILMU PSIKOLOGISOSHUM3212042
UIILMU KOMUNIKASISOSHUM3212057
UIILMU POLITIKSOSHUM3212065
UIILMU ADMINISTRASI NEGARASOSHUM3212073
UIKRIMINOLOGISOSHUM3212081
UISOSIOLOGISOSHUM3212096
UIILMU KESEJAHTERAAN SOSIALSOSHUM3212107
UIANTROPOLOGI SOSIALSOSHUM3212115
UIILMU EKONOMISOSHUM3212123
UIILMU ADMINISTRASI NIAGASOSHUM3212131
UIILMU ADMINISTRASI FISKALSOSHUM3212146
UIMANAJEMENSOSHUM3212154
UIAKUNTANSISOSHUM3212162
UIILMU HUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3212177
UIILMU PERPUSTAKAANSOSHUM3212185
UIILMU FILSAFATSOSHUM3212193
UISASTRA INDONESIASOSHUM3212204
UISASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWASOSHUM3212212
UISASTRA JEPANGSOSHUM3212227
UISASTRA CINASOSHUM3212235
UISASTRA ARABSOSHUM3212243
UISASTRA PERANCISSOSHUM3212251
UISASTRA INGGRISSOSHUM3212266
UISASTRA JERMANSOSHUM3212274
UISASTRA BELANDASOSHUM3212282
UISASTRA RUSIASOSHUM3212297
UIBAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREASOSHUM3212301
UIILMU EKONOMI ISLAMSOSHUM3212316
UIBISNIS ISLAMSOSHUM3212324
ITBFAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD)SOSHUM3322014
ITBSEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM)SOSHUM3322022
ITBFAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) - KAMPUS CIREBONSOSHUM3322037
UPIADMINISTRASI PENDIDIKANSOSHUM3342011
UPIBIMBINGAN DAN KONSELINGSOSHUM3342026
UPIPENDIDIKAN MASYARAKATSOSHUM3342034
UPIPENDIDIKAN KHUSUSSOSHUM3342042
UPITEKNOLOGI PENDIDIKANSOSHUM3342057
UPIPSIKOLOGISOSHUM3342065
UPIPKNSOSHUM3342073
UPIPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM3342081
UPIPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM3342096
UPIILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMSOSHUM3342107
UPIMANAJEMEN RESORT DAN LEISURESOSHUM3342115
UPIMANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATASOSHUM3342123
UPIMANAJEMEN INDUSTRI KATERINGSOSHUM3342131
UPIPENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3342146
UPIPENDIDIKAN BAHASA SUNDASOSHUM3342154
UPIPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3342162
UPIPENDIDIKAN BAHASA ARABSOSHUM3342177
UPIPENDIDIKAN BAHASA JEPANGSOSHUM3342185
UPIPENDIDIKAN BAHASA JERMANSOSHUM3342193
UPIPENDIDIKAN BAHASA PERANCISSOSHUM3342204
UPIPENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINANSOSHUM3342212
UPIPENDIDIKAN SENI TARISOSHUM3342227
UPIPENDIDIKAN SENI MUSIKSOSHUM3342235
UPIBAHASA DAN SASTRA INGGRISSOSHUM3342243
UPIBAHASA DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3342251
UPIPENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGASOSHUM3342266
UPIPENDIDIKAN TATA BOGASOSHUM3342274
UPIPENDIDIKAN TATA BUSANASOSHUM3342282
UPIPENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGASOSHUM3342297
UPIPEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR)SOSHUM3342301
UPIPENDIDIKAN AKUNTANSISOSHUM3342316
UPIPENDIDIKAN BISNISSOSHUM3342324
UPIPENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORANSOSHUM3342332
UPIPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM3342347
UPIMANAJEMENSOSHUM3342355
UPIAKUNTANSISOSHUM3342363
UPIPERPUSTAKAAN DAN INFORMASISOSHUM3342371
UPIPENDIDIKAN IPSSOSHUM3342386
UPIPENDIDIKAN SOSIOLOGISOSHUM3342394
UPIPGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGISOSHUM3342405
UPIPGSD KAMPUS CIBIRUSOSHUM3342413
UPIPGPAUD KAMPUS CIBIRUSOSHUM3342421
UPIPGSD KAMPUS SUMEDANGSOSHUM3342436
UPIPGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANGSOSHUM3342444
UPIPGSD KAMPUS PURWAKARTASOSHUM3342452
UPIPGSD KAMPUS TASIKMALAYASOSHUM3342467
UPIPGSD KAMPUS SERANGSOSHUM3342475
UPIPGSD KAMPUS BUMI SILIWANGISOSHUM3342483
UPIPGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGISOSHUM3342491
UPIILMU KOMUNIKASISOSHUM3342502
UPIPGPAUD KAMPUS SERANGSOSHUM3342517
UPIILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAMSOSHUM3342525
UPIPGPAUD KAMPUS TASIKMALAYASOSHUM3342533
UPIPGPAUD KAMPUS PURWAKARTASOSHUM3342541
UPIPENDIDIKAN BAHASA KOREASOSHUM3342556
UPIKEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYASOSHUM3342564
UPISAINS INFORMASI GEOGRAFISOSHUM3342572
UPIDESAIN KOMUNIKASI VISUALSOSHUM3342587
UPIPENDIDIKAN PARIWISATASOSHUM3342595
UPIFILM DAN TELEVISISOSHUM3342606
UPIBISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA)SOSHUM3342614
UPISENI MUSIKSOSHUM3342622
UGMILMU EKONOMISOSHUM3612015
UGMMANAJEMENSOSHUM3612023
UGMAKUNTANSISOSHUM3612031
UGMFILSAFATSOSHUM3612046
UGMHUKUMSOSHUM3612054
UGMANTROPOLOGI BUDAYASOSHUM3612062
UGMARKEOLOGISOSHUM3612077
UGMSEJARAHSOSHUM3612085
UGMSASTRA ARABSOSHUM3612093
UGMBAHASA DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3612104
UGMSASTRA INGGRISSOSHUM3612112
UGMSASTRA JAWASOSHUM3612127
UGMSASTRA PRANCISSOSHUM3612135
UGMSASTRA JEPANGSOSHUM3612143
UGMBAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREASOSHUM3612151
UGMMANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIKSOSHUM3612166
UGMILMU HUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3612174
UGMPOLITIK DAN PEMERINTAHANSOSHUM3612182
UGMPEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAANSOSHUM3612197
UGMILMU KOMUNIKASISOSHUM3612201
UGMSOSIOLOGISOSHUM3612216
UGMPSIKOLOGISOSHUM3612224
UGMPARIWISATASOSHUM3612232
UNDIPSASTRA INDONESIASOSHUM3552015
UNDIPSASTRA INGGRISSOSHUM3552023
UNDIPSEJARAHSOSHUM3552031
UNDIPILMU PERPUSTAKAANSOSHUM3552046
UNDIPHUKUMSOSHUM3552054
UNDIPMANAJEMENSOSHUM3552062
UNDIPEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3552077
UNDIPAKUNTANSISOSHUM3552085
UNDIPADMINISTRASI PUBLIKSOSHUM3552093
UNDIPADMINISTRASI BISNISSOSHUM3552104
UNDIPILMU PEMERINTAHANSOSHUM3552112
UNDIPILMU KOMUNIKASISOSHUM3552127
UNDIPPSIKOLOGISOSHUM3552135
UNDIPBAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANGSOSHUM3552143
UNDIPHUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3552151
UNDIPANTROPOLOGI SOSIALSOSHUM3552166
UNDIPEKONOMI SYARIAHSOSHUM3552174
UNJTEKNOLOGI PENDIDIKANSOSHUM3232015
UNJPENDIDIKAN KHUSUSSOSHUM3232023
UNJMANAJEMEN PENDIDIKANSOSHUM3232031
UNJPENDIDIKAN MASYARAKATSOSHUM3232046
UNJPEND. GURU PAUDSOSHUM3232054
UNJBIMBINGAN & KONSELINGSOSHUM3232062
UNJPENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASARSOSHUM3232077
UNJPSIKOLOGISOSHUM3232085
UNJPENDIDIKAN BAHASA INDONESIASOSHUM3232093
UNJSASTRA INDONESIASOSHUM3232104
UNJPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3232112
UNJSASTRA INGGRISSOSHUM3232127
UNJPENDIDIKAN BAHASA PRANCISSOSHUM3232135
UNJPENDIDIKAN BAHASA JERMANSOSHUM3232143
UNJPENDIDIKAN BAHASA ARABSOSHUM3232151
UNJPENDIDIKAN BAHASA JEPANGSOSHUM3232166
UNJPENDIDIKAN TARISOSHUM3232174
UNJPENDIDIKAN MUSIKSOSHUM3232182
UNJPENDIDIKAN SENI RUPASOSHUM3232197
UNJPENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAANSOSHUM3232201
UNJPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM3232216
UNJPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM3232224
UNJPENDIDIKAN AGAMA ISLAMSOSHUM3232232
UNJSOSIOLOGISOSHUM3232247
UNJPENDIDIKAN SOSIOLOGISOSHUM3232255
UNJPENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGASOSHUM3232263
UNJPENDIDIKAN JASMANISOSHUM3232271
UNJPENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGASOSHUM3232286
UNJPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM3232294
UNJMANAJEMENSOSHUM3232305
UNJAKUNTANSISOSHUM3232313
UNJPENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIALSOSHUM3232321
UNJPENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINERSOSHUM3232336
UNJPENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHIONSOSHUM3232344
UNJPENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIASSOSHUM3232352
UNJPENDIDIKAN BISNISSOSHUM3232367
UNJPENDIDIKAN BAHASA MANDARINSOSHUM3232375
UNJPENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORANSOSHUM3232383
UNJOLAHRAGA REKREASISOSHUM3232391
UNJKEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGASOSHUM3232402
UNJILMU KOMUNIKASISOSHUM3232417
UNJGEOGRAFISOSHUM3232425
ISBITARISOSHUM3352013
ISBIKARAWITANSOSHUM3352021
ISBITEATERSOSHUM3352036
ISBISENI MURNISOSHUM3352044
ISBIANTROPOLOGI BUDAYASOSHUM3352052
UNSOEDHUKUMSOSHUM3512014
UNSOEDSOSIOLOGISOSHUM3512022
UNSOEDADMINISTRASI PUBLIKSOSHUM3512037
UNSOEDMANAJEMENSOSHUM3512045
UNSOEDEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3512053
UNSOEDAKUNTANSISOSHUM3512061
UNSOEDILMU KOMUNIKASISOSHUM3512076
UNSOEDILMU POLITIKSOSHUM3512084
UNSOEDBAHASA DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3512092
UNSOEDBAHASA DAN SASTRA INGGRISSOSHUM3512103
UNSOEDHUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3512111
UNSOEDBAHASA JEPANGSOSHUM3512126
UNSOEDPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM3512134
UNSOEDPENDIDIKAN BAHASA INDONESIASOSHUM3512142
UNSOEDPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3512157
UNSILMU ADMINISTRASI NEGARASOSHUM3532011
UNSILMU KOMUNIKASISOSHUM3532026
UNSSOSIOLOGISOSHUM3532034
UNSILMU HUKUMSOSHUM3532042
UNSEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3532057
UNSMANAJEMENSOSHUM3532065
UNSAKUNTANSISOSHUM3532073
UNSILMU SEJARAHSOSHUM3532081
UNSSASTRA INDONESIASOSHUM3532096
UNSSASTRA INGGRISSOSHUM3532107
UNSSASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWASOSHUM3532115
UNSKRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL)SOSHUM3532123
UNSSENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK)SOSHUM3532131
UNSDESAIN INTERIORSOSHUM3532146
UNSDESAIN KOMUNIKASI VISUALSOSHUM3532154
UNSPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM3532162
UNSPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM3532177
UNSPEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN)SOSHUM3532185
UNSPENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS)SOSHUM3532193
UNSPENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASISOSHUM3532204
UNSPENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGASOSHUM3532212
UNSPEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAHSOSHUM3532235
UNSPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3532243
UNSPENDIDIKAN SENI RUPASOSHUM3532251
UNSPENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGISOSHUM3532266
UNSPEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTASOSHUM3532274
UNSBIMBINGAN DAN KONSELINGSOSHUM3532282
UNSPEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD)SOSHUM3532297
UNSSASTRA ARABSOSHUM3532301
UNSPENDIDIKAN BAHASA JAWASOSHUM3532316
UNSPEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMENSOSHUM3532324
UNSHUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3532332
UNSPENDIDIKAN AKUNTANSISOSHUM3532347
UNSPENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORANSOSHUM3532355
UNSPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM3532363
UNYMANAJEMEN PENDIDIKANSOSHUM3622017
UNYBIMBINGAN & KONSELINGSOSHUM3622025
UNYTEKNOLOGI PENDIDIKANSOSHUM3622033
UNYPENDIDIKAN LUAR BIASASOSHUM3622041
UNYPENDIDIKAN LUAR SEKOLAHSOSHUM3622056
UNYPENDIDIKAN SENI KERAJINANSOSHUM3622064
UNYPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANSOSHUM3622072
UNYPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM3622087
UNYPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM3622095
UNYPENDIDIKAN TEKNIK BUSANASOSHUM3622122
UNYPENDIDIKAN TEKNIK BOGASOSHUM3622137
UNYPENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORANSOSHUM3622145
UNYPENDIDIKAN AKUNTANSISOSHUM3622153
UNYPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM3622161
UNYMANAJEMENSOSHUM3622176
UNYILMU SEJARAHSOSHUM3622184
UNYAKUNTANSISOSHUM3622192
UNYPENDIDIKAN SOSIOLOGISOSHUM3622203
UNYPENDIDIKAN IPSSOSHUM3622211
UNYADMINISTRASI NEGARASOSHUM3622226
UNYKEBIJAKAN PENDIDIKANSOSHUM3622234
UNYPENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASARSOSHUM3622242
UNYPENDIDIKAN GURU PAUDSOSHUM3622257
UNYPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3622273
UNYPENDIDIKAN BAHASA JERMANSOSHUM3622281
UNYPENDIDIKAN BAHASA PRANCISSOSHUM3622296
UNYPENDIDIKAN SENI RUPASOSHUM3622307
UNYBAHASA. DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3622315
UNYBAHASA DAN SASTRA INGGRISSOSHUM3622323
UNYPENDIDIKAN SENI TARISOSHUM3622331
UNYPENDIDIKAN SENI MUSIKSOSHUM3622346
UNYPENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3622354
UNYPENDIDIKAN BAHASA JAWASOSHUM3622362
UNYILMU KOMUNIKASISOSHUM3622377
UNYPSIKOLOGISOSHUM3622385
UIN SGDSOSIOLOGISOSHUM3362015
UIN SGDILMU HUKUMSOSHUM3362031
UIN SGDMANAJEMENSOSHUM3362046
UIN SGDADMINISTRASI PUBLIKSOSHUM3362054
UIN SGDILMU KOM. KONST. HUMASSOSHUM3362062
UIN SGDILMU KOM. KONST. JURNALISTIKSOSHUM3362077
UIN SGDBAHASA DAN SASTRA INGGRISSOSHUM3362085
UIN SGDPSIKOLOGISOSHUM3362093
UIN SGDILMU POLITIKSOSHUM3362305
UMBIMBINGAN DAN KONSELINGSOSHUM3732013
UMPENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASISOSHUM3732021
UMTEKNOLOGI PENDIDIKANSOSHUM3732036
UMPENDIDIKAN LUAR SEKOLAHSOSHUM3732044
UMADMINISTRASI PENDIDIKANSOSHUM3732052
UMPENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASARSOSHUM3732067
UMPENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINISOSHUM3732075
UMPENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANSOSHUM3732083
UMPEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAHSOSHUM3732091
UMPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3732102
UMPENDIDIKAN BAHASA ARABSOSHUM3732117
UMPENDIDIKAN SENI RUPASOSHUM3732125
UMPENDIDIKAN BAHASA JERMANSOSHUM3732133
UMPENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIKSOSHUM3732141
UMPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM3732156
UMPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM3732164
UMPENDIDIKAN TATA NIAGASOSHUM3732172
UMPENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORANSOSHUM3732187
UMPENDIDIKAN AKUNTANSISOSHUM3732195
UMPENDIDIKAN TATA BOGASOSHUM3732206
UMPENDIDIKAN TATA BUSANASOSHUM3732214
UMPSIKOLOGISOSHUM3732222
UMBAHASA DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3732237
UMBAHASA DAN SASTRA INGGRISSOSHUM3732245
UMILMU SEJARAHSOSHUM3732253
UMDESAIN KOMUNIKASI VISUALSOSHUM3732261
UMAKUNTANSISOSHUM3732276
UMEKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNANSOSHUM3732284
UMMANAJEMENSOSHUM3732292
UMPENDIDIKAN LUAR BIASASOSHUM3732303
UMPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM3732311
UMPENDIDIKAN BAHASA MANDARINSOSHUM3732326
UMPENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIALSOSHUM3732334
UMPENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGASOSHUM3732342
UMGEOGRAFISOSHUM3732357
UMPENDIDIKAN SOSIOLOGISOSHUM3732365
UMILMU PERPUSTAKAANSOSHUM3732373
UNAIRILMU HUKUMSOSHUM3812017
UNAIRILMU ADMINISTRASI NEGARASOSHUM3812025
UNAIRPSIKOLOGISOSHUM3812033
UNAIRSOSIOLOGISOSHUM3812041
UNAIRILMU POLITIKSOSHUM3812056
UNAIRILMU HUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3812064
UNAIRANTROPOLOGISOSHUM3812072
UNAIREKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3812087
UNAIRMANAJEMENSOSHUM3812095
UNAIRAKUNTANSISOSHUM3812106
UNAIRILMU KOMUNIKASISOSHUM3812114
UNAIRILMU SEJARAHSOSHUM3812122
UNAIRILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAANSOSHUM3812137
UNAIRBAHASA DAN SASTRA INGGRISSOSHUM3812145
UNAIRBAHASA DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3812153
UNAIRSTUDI KEJEPANGANSOSHUM3812161
UNAIREKONOMI ISLAMSOSHUM3812176
UNAIRAKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI)SOSHUM3812184
ITSMANAJEMEN BISNISSOSHUM3822012
ITSSTUDI PEMBANGUNANSOSHUM3822027
UBILMU HUKUMSOSHUM3722011
UBEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3722026
UBADMINISTRASI PUBLIKSOSHUM3722034
UBADMINISTRASI BISNISSOSHUM3722042
UBMANAJEMENSOSHUM3722057
UBAKUNTANSISOSHUM3722065
UBSOSIOLOGISOSHUM3722073
UBILMU KOMUNIKASISOSHUM3722081
UBPSIKOLOGISOSHUM3722096
UBHUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3722107
UBSASTRA INGGRISSOSHUM3722115
UBSASTRA JEPANGSOSHUM3722123
UBBAHASA DAN SASTRA PRANCISSOSHUM3722131
UBILMU POLITIKSOSHUM3722146
UBILMU PEMERINTAHANSOSHUM3722177
UBPERPAJAKANSOSHUM3722193
UBEKONOMI ISLAMSOSHUM3722227
UBEKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKANSOSHUM3722235
UBILMU PERPUSTAKAANSOSHUM3722243
UBPARIWISATASOSHUM3722251
UBPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3722274
UBPENDIDIKAN BAHASA JEPANGSOSHUM3722282
UBPENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIASOSHUM3722297
UBADMINISTRASI PENDIDIKANSOSHUM3722324
UBSENI RUPA MURNISOSHUM3722332
UBSASTRA CINASOSHUM3722347
UBANTROPOLOGISOSHUM3722355
UBKEWIRAUSAHAANSOSHUM3722363
ISI YKSENI TARISOSHUM3642014
ISI YKSENI MUSIKSOSHUM3642022
ISI YKPENDIDIKAN MUSIKSOSHUM3642037
ISI YKPENCIPTAAN MUSIKSOSHUM3642045
ISI YKSENI TEATERSOSHUM3642053
ISI YKPENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIKSOSHUM3642061
ISI YKSENI RUPA MURNISOSHUM3642076
ISI YKKRIYA SENISOSHUM3642084
ISI YKDESAIN INTERIORSOSHUM3642092
ISI YKDESAIN KOMUNIKASI VISUALSOSHUM3642103
ISI YKDESAIN PRODUKSOSHUM3642111
ISI YKTELEVISI DAN FILMSOSHUM3642126
ISI YKFOTOGRAFISOSHUM3642134
ISI YKSENI KARAWITANSOSHUM3642142
ISI YKETNOMUSIKOLOGISOSHUM3642157
ISI YKSENI PEDALANGANSOSHUM3642165
ISI YKTATA KELOLA SENISOSHUM3642173
UPNYKMANAJEMENSOSHUM3632012
UPNYKAKUNTANSISOSHUM3632027
UPNYKEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3632035
UPNYKILMU HUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3632043
UPNYKILMU ADMINISTRASI BISNISSOSHUM3632051
UPNYKILMU KOMUNIKASISOSHUM3632066
UPNYKHUBUNGAN MASYARAKATSOSHUM3632074
UNSRIEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM1712016
UNSRIILMU HUKUMSOSHUM1712024
UNSRIMANAJEMENSOSHUM1712032
UNSRIAKUNTANSISOSHUM1712047
UNSRIILMU ADM NEGARASOSHUM1712055
UNSRISOSIOLOGISOSHUM1712063
UNSRIPPKNSOSHUM1712071
UNSRIPEND SEJARAHSOSHUM1712086
UNSRIPEND EKONOMISOSHUM1712094
UNSRIPEND BHS, SATRA IND & DAERAHSOSHUM1712105
UNSRIPEND BHS INGGRISSOSHUM1712113
UNSRIPENJASKESSOSHUM1712121
UNSRIBIMB & KONSELINGSOSHUM1712136
UNSRIPGSDSOSHUM1712144
UNSRIPAUDSOSHUM1712152
UNSRIILMU KOMUNIKASISOSHUM1712167
UNSRIPENDIDIKAN LUAR SEKOLAHSOSHUM1712175
UNSRIILMU HUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM1712183
UNANDEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM1412013
UNANDILMU HUKUMSOSHUM1412021
UNANDILMU SEJARAHSOSHUM1412036
UNANDSOSIOLOGISOSHUM1412044
UNANDANTROPOLOGI SOSIALSOSHUM1412052
UNANDMANAJEMENSOSHUM1412067
UNANDAKUNTANSISOSHUM1412075
UNANDILMU POLITIKSOSHUM1412083
UNANDILMU ADMINISTRASI NEGARASOSHUM1412091
UNANDSASTRA INDONESIASOSHUM1412102
UNANDSASTRA INGGRISSOSHUM1412117
UNANDSASTRA DAERAH MINANGKABAUSOSHUM1412125
UNANDSASTRA JEPANGSOSHUM1412133
UNANDILMU HUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM1412141
UNANDILMU KOMUNIKASISOSHUM1412156
UNANDMANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH)SOSHUM1412164
UNANDEKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH)SOSHUM1412172
UNILAHUKUMSOSHUM1912011
UNILASOSIOLOGISOSHUM1912026
UNILAILMU PEMERINTAHANSOSHUM1912034
UNILAMANAJEMENSOSHUM1912042
UNILAIESPSOSHUM1912057
UNILAAKUNTANSISOSHUM1912065
UNILAILMU KOMUNIKASISOSHUM1912073
UNILAILMU ADM. NEGARASOSHUM1912081
UNILAILMU ADM. NIAGA/BISNISSOSHUM1912096
UNILAPPKNSOSHUM1912107
UNILAPEND. SEJARAHSOSHUM1912115
UNILAPEND. GEOGRAFISOSHUM1912123
UNILAPEND. EKONOMISOSHUM1912131
UNILAPENDIDIKAN JASMANISOSHUM1912146
UNILABIMB. KONSELINGSOSHUM1912154
UNILAPEND. BAHASA INDONESIASOSHUM1912162
UNILAPEND. B. INGGRISSOSHUM1912177
UNILAPGSDSOSHUM1912185
UNILAPENDIDIKAN TARISOSHUM1912193
UNILAPENDIDIKAN ANAK USIA DINISOSHUM1912204
UNILAHUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM1912212
UNILABAHASA PERANCISSOSHUM1912227
UNILAPENDIDIKAN MUSIKSOSHUM1912235
UIN JKTAKUNTANSISOSHUM3222021
UIN JKTILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNANSOSHUM3222075
UIN JKTILMU HUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3222083
UIN JKTILMU HUKUMSOSHUM3222102
UIN JKTILMU PERPUSTAKAANSOSHUM3222117
UIN JKTJURNALISTIKSOSHUM3222133
UIN JKTMANAJEMENSOSHUM3222141
UIN JKTILMU POLITIKSOSHUM3222187
UIN JKTKESEJAHTERAAN SOSIALSOSHUM3222206
UIN JKTPSIKOLOGISOSHUM3222214
UIN JKTSOSIOLOGISOSHUM3222431
UIN JKTBAHASA DAN SASTRA INGGRISSOSHUM3222454
UPNVJMANAJEMENSOSHUM3242017
UPNVJAKUNTANSISOSHUM3242025
UPNVJHUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3242033
UPNVJILMU KOMUNIKASISOSHUM3242041
UPNVJHUKUMSOSHUM3242056
UPNVJEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3242064
UPNVJEKONOMI SYARIAHSOSHUM3242072
UPNVJILMU POLITIKSOSHUM3242087
UNSILPENDIDIKAN MASYARAKATSOSHUM3422015
UNSILPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM3422023
UNSILPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM3422031
UNSILPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM3422046
UNSILPENDIDIKAN JASMANISOSHUM3422054
UNSILEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3422062
UNSILMANAJEMENSOSHUM3422077
UNSILAKUNTANSISOSHUM3422085
UNSILEKONOMI SYARIAHSOSHUM3422104
UNSILILMU POLITIKSOSHUM3422112
UNSILPENDIDIKAN BAHASA INDONESIASOSHUM3422127
UNSILPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3422135
ISI SKASENI TARISOSHUM3542013
ISI SKAETNOMUSIKOLOGISOSHUM3542021
ISI SKASENI TEATERSOSHUM3542036
ISI SKAKRIYA SENISOSHUM3542044
ISI SKASENI RUPA MURNISOSHUM3542052
ISI SKADESAIN INTERIORSOSHUM3542067
ISI SKADESAIN KOMUNIKASI VISUALSOSHUM3542075
ISI SKATELEVISI DAN FILMSOSHUM3542083
ISI SKAFOTOGRAFISOSHUM3542091
ISI SKASENI KARAWITANSOSHUM3542102
ISI SKASENI PEDALANGANSOSHUM3542117
UNNESBIMBINGAN DAN KONSELINGSOSHUM3562017
UNNESTEKNOLOGI PENDIDIKANSOSHUM3562025
UNNESPENDIDIKAN LUAR SEKOLAHSOSHUM3562033
UNNESPENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAANSOSHUM3562041
UNNESPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM3562056
UNNESPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM3562064
UNNESPENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASISOSHUM3562072
UNNESPENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGASOSHUM3562087
UNNESPENDIDIKAN TATA BOGASOSHUM3562095
UNNESPENDIDIKAN TATA BUSANASOSHUM3562106
UNNESPENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGISOSHUM3562114
UNNESEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3562122
UNNESMANAJEMENSOSHUM3562137
UNNESPSIKOLOGISOSHUM3562145
UNNESGEOGRAFISOSHUM3562153
UNNESILMU HUKUMSOSHUM3562161
UNNESAKUNTANSISOSHUM3562176
UNNESSENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA)SOSHUM3562184
UNNESPENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI)SOSHUM3562192
UNNESPENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI)SOSHUM3562203
UNNESPEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN)SOSHUM3562211
UNNESPENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3562226
UNNESPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3562234
UNNESPENDIDIKAN BAHASA PRANCISSOSHUM3562242
UNNESPENDIDIKAN SENI RUPASOSHUM3562257
UNNESSASTRA INDONESIASOSHUM3562265
UNNESSASTRA INGGRISSOSHUM3562273
UNNESSASTRA PRANCISSOSHUM3562281
UNNESILMU SEJARAHSOSHUM3562296
UNNESSASTRA JAWASOSHUM3562307
UNNESPENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWASOSHUM3562315
UNNESP. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI)SOSHUM3562323
UNNESP. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK)SOSHUM3562331
UNNESPENDIDIKAN BAHASA JEPANGSOSHUM3562346
UNNESPENDIDIKAN BAHASA ARABSOSHUM3562354
UNNESPENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASARSOSHUM3562362
UNNESPEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD)SOSHUM3562377
UNNESPENDIDIKAN TATA KECANTIKANSOSHUM3562385
UNNESPENDIDIKAN BAHASA MANDARINSOSHUM3562393
UNNESILMU POLITIKSOSHUM3562404
UNNESPENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASARSOSHUM3562412
UNNESPENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIALSOSHUM3562435
UNNESPENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGASOSHUM3562443
UIN SUKAILMU PERPUSTAKAAN (IP)SOSHUM3652032
UIN SUKAPSIKOLOGISOSHUM3652202
UIN SUKASOSIOLOGISOSHUM3652217
UIN SUKAILMU KOMUNIKASISOSHUM3652225
UIN SUKASASTRA INGGRIS (SI)SOSHUM3652241
UIN SUKAILMU HUKUM (IH)SOSHUM3652272
UIN SUKAILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS)SOSHUM3652287
UNEJILMU HUKUMSOSHUM3712016
UNEJHUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3712024
UNEJILMU ADMINISTRASI NEGARASOSHUM3712032
UNEJILMU ADMINISTRASI BISNISSOSHUM3712047
UNEJILMU KESEJAHTERAAN SOSIALSOSHUM3712055
UNEJSOSIOLOGISOSHUM3712063
UNEJEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3712071
UNEJMANAJEMENSOSHUM3712086
UNEJAKUNTANSISOSHUM3712094
UNEJPENDIDIKAN LUAR SEKOLAHSOSHUM3712105
UNEJPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM3712113
UNEJPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM3712121
UNEJPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3712136
UNEJPENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO.SOSHUM3712144
UNEJPENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASARSOSHUM3712152
UNEJSASTRA INGGRISSOSHUM3712167
UNEJSASTRA INDONESIASOSHUM3712175
UNEJILMU SEJARAHSOSHUM3712183
UNEJTELEVISI & FILMSOSHUM3712191
UNEJPG PAUDSOSHUM3712202
UNEJEKONOMI SYARIAHSOSHUM3712217
UNEJPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM3712225
UNEJEKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSOSOSHUM3712233
UNEJPEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSOSOSHUM3712241
UNESAPSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGANSOSHUM3832014
UNESAKURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKANSOSHUM3832022
UNESAPENDIDIKAN LUAR SEKOLAHSOSHUM3832037
UNESAPENDI. LUAR BIASASOSHUM3832045
UNESAPGSDSOSHUM3832053
UNESAPSIKOLOGISOSHUM3832061
UNESAPG-PAUDSOSHUM3832076
UNESAP. BAHASA DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3832084
UNESAP. BAHASA INGGRISSOSHUM3832092
UNESAP. BAHASA JERMANSOSHUM3832103
UNESAP. BAHASA JEPANGSOSHUM3832111
UNESAP. BAHASA DAERAH (JAWA)SOSHUM3832126
UNESAP. SENI RUPASOSHUM3832134
UNESAP. SENDRATASIKSOSHUM3832142
UNESASASTRA INDONESIASOSHUM3832157
UNESASASTRA INGGRISSOSHUM3832165
UNESASASTRA JERMANSOSHUM3832173
UNESAPEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANSOSHUM3832181
UNESAP. GEOGRAFISOSHUM3832196
UNESAPEND. SEJARAHSOSHUM3832207
UNESASOSIOLOGISOSHUM3832215
UNESAILMU ADMINISTRASI NEGARASOSHUM3832223
UNESAPEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASISOSHUM3832246
UNESAPEND. KEPELATIHAN OLAHRAGASOSHUM3832254
UNESAP. EKONOMISOSHUM3832262
UNESAMANAJEMENSOSHUM3832277
UNESAAKUNTANSISOSHUM3832285
UNESAPEND. TATA RIASSOSHUM3832293
UNESAMANAJEMEN PENDIDIKANSOSHUM3832304
UNESAILMU HUKUMSOSHUM3832312
UNESAPEND. BAHASA MANDARINSOSHUM3832327
UNESAPEND. TATA BOGASOSHUM3832335
UNESAPEND. TATA BUSANASOSHUM3832343
UNESAPEND. AKUNTANSISOSHUM3832351
UNESAPEND. TATA NIAGASOSHUM3832366
UNESAPEND. ADM. PERKANTORANSOSHUM3832374
UNESAILMU KOMUNIKASISOSHUM3832382
UNESASENI MUSIKSOSHUM3832397
UNESADESAIN KOMUNIKASI VISUALSOSHUM3832401
UNESASENI RUPA MURNISOSHUM3832416
UNESAEKONOMI ISLAMSOSHUM3832424
UNESAPEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIALSOSHUM3832432
UNESAEKONOMISOSHUM3832447
UNUDARKEOLOGISOSHUM6112017
UNUDANTROPOLOGI BUDAYASOSHUM6112025
UNUDILMU SEJARAHSOSHUM6112033
UNUDILMU HUKUMSOSHUM6112041
UNUDEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM6112056
UNUDAKUNTANSISOSHUM6112064
UNUDMANAJEMENSOSHUM6112072
UNUDSASTRA INDONESIASOSHUM6112087
UNUDSASTRA INGGRISSOSHUM6112095
UNUDSASTRA DAERAH JAWA KUNASOSHUM6112106
UNUDSASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALISOSHUM6112114
UNUDSASTRA JEPANGSOSHUM6112122
UNUDDESTINASI PARIWISATASOSHUM6112145
UNUDINDUSTRI PERJALANAN WISATASOSHUM6112153
UNUDHUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM6112161
UNUDSOSIOLOGISOSHUM6112176
UNUDPSIKOLOGISOSHUM6112184
UNUDADMINISTRASI NEGARASOSHUM6112203
UNUDILMU KOMUNIKASISOSHUM6112211
UNUDILMU POLITIKSOSHUM6112226
UNSYIAHEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM1112017
UNSYIAHMANAJEMENSOSHUM1112025
UNSYIAHAKUNTANSISOSHUM1112033
UNSYIAHILMU HUKUMSOSHUM1112041
UNSYIAHPENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANSOSHUM1112056
UNSYIAHPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM1112064
UNSYIAHPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM1112072
UNSYIAHPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM1112087
UNSYIAHPENDIDIKAN BAHASA INDONESIASOSHUM1112095
UNSYIAHPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM1112106
UNSYIAHPENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIKSOSHUM1112114
UNSYIAHPENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGASOSHUM1112122
UNSYIAHPEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASISOSHUM1112137
UNSYIAHBIMBINGAN KONSELINGSOSHUM1112145
UNSYIAHPENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASARSOSHUM1112153
UNSYIAHPSIKOLOGISOSHUM1112161
UNSYIAHILMU POLITIKSOSHUM1112176
UNSYIAHSOSIOLOGISOSHUM1112184
UNSYIAHILMU KOMUNIKASISOSHUM1112192
UNSYIAHPENDIDIKAN GURU PAUDSOSHUM1112203
UNSYIAHILMU PEMERINTAHANSOSHUM1112211
UNSYIAHEKONOMI ISLAMSOSHUM1112226
UNSYIAHMANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES)SOSHUM1112234
USUILMU HUKUMSOSHUM1212011
USUILMU SEJARAHSOSHUM1212026
USUANTROPOLOGI SOSIALSOSHUM1212034
USUAKUNTANSISOSHUM1212042
USUSOSIOLOGISOSHUM1212057
USUILMU KESEJAHTERAAN SOSIALSOSHUM1212065
USUILMU ADMINISTRASI NEGARASOSHUM1212073
USUILMU KOMUNIKASISOSHUM1212081
USUMANAJEMENSOSHUM1212096
USUEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM1212107
USUILMU POLITIKSOSHUM1212115
USUSASTRA INDONESIASOSHUM1212123
USUSASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYUSOSHUM1212131
USUSASTRA INGGRISSOSHUM1212146
USUSASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAKSOSHUM1212154
USUSASTRA ARABSOSHUM1212162
USUETNO MUSIKOLOGISOSHUM1212177
USUSASTRA JEPANGSOSHUM1212185
USUILMU PERPUSTAKAANSOSHUM1212193
USUSASTRA CINASOSHUM1212204
USUILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNISSOSHUM1212227
USUPSIKOLOGISOSHUM1212235
UNIMEDPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM1222021
UNIMEDPEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN)SOSHUM1222036
UNIMEDPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM1222044
UNIMEDPEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASISOSHUM1222052
UNIMEDPENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO)SOSHUM1222067
UNIMEDPENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)SOSHUM1222075
UNIMEDPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM1222083
UNIMEDMANAJEMENSOSHUM1222091
UNIMEDAKUNTANSISOSHUM1222102
UNIMEDPEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAHSOSHUM1222117
UNIMEDPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM1222125
UNIMEDPENDIDIKAN BAHASA PERANCISSOSHUM1222133
UNIMEDPENDIDIKAN BAHASA JERMANSOSHUM1222141
UNIMEDPENDIDIKAN SENI RUPASOSHUM1222156
UNIMEDSASTRA INDONESIASOSHUM1222164
UNIMEDSASTRA INGGRISSOSHUM1222172
UNIMEDPENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)SOSHUM1222195
UNIMEDPENDIDIKAN TATA BOGASOSHUM1222206
UNIMEDPENDIDIKAN TATA RIASSOSHUM1222214
UNIMEDPENDIDIKAN ANTROPOLOGISOSHUM1222222
UNIMEDPEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINISOSHUM1222237
UNIMEDPENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELINGSOSHUM1222245
UNIMEDPENDIDIKAN AKUNTANSISOSHUM1222253
UNIMEDPENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORANSOSHUM1222276
UNIMEDPENDIDIKAN BISNISSOSHUM1222284
UNIMEDPENDIDIKAN SENI TARISOSHUM1222292
UNIMEDPENDIDIKAN SENI MUSIKSOSHUM1222303
UNIMEDPENDIDIKAN TATA BUSANASOSHUM1222311
UNIMEDSENI PERTUNJUKANSOSHUM1222326
UNIMEDILMU EKONOMISOSHUM1222334
UNIMEDBISNIS DIGITALSOSHUM1222342
UNIMEDKEWIRAUSAHAANSOSHUM1222357
UNRIHUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM1312012
UNRIILMU PEMERINTAHANSOSHUM1312027
UNRIILMU ADMINISTRASI NEGARASOSHUM1312035
UNRIILMU ADMINISTRASI NIAGASOSHUM1312043
UNRISOSIOLOGISOSHUM1312051
UNRIILMU KOMUNIKASISOSHUM1312066
UNRIPARIWISATASOSHUM1312074
UNRIEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM1312082
UNRIMANAJEMENSOSHUM1312097
UNRIAKUNTANSISOSHUM1312101
UNRIILMU HUKUMSOSHUM1312116
UNRIPEND. EKONOMISOSHUM1312124
UNRIPEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN)SOSHUM1312132
UNRIPEND. SEJARAHSOSHUM1312147
UNRIPEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAHSOSHUM1312155
UNRIPEND. BHS. INGGRISSOSHUM1312163
UNRIPEND. BAHASA JEPANGSOSHUM1312171
UNRIPEND. LUAR SEKOLAHSOSHUM1312186
UNRIBIMBINGAN KONSELINGSOSHUM1312194
UNRIPEND JASMANI KESEHATAN & REKREASISOSHUM1312205
UNRIPEND KEPELATIHAN OLAHRAGASOSHUM1312213
UNRIPGSDSOSHUM1312221
UNRIPAUDSOSHUM1312236
UNPADMINISTRASI PENDIDIKANSOSHUM1422015
UNPPENDIDIKAN LUAR BIASASOSHUM1422023
UNPTEKNOLOGI PENDIDIKANSOSHUM1422031
UNPPENDIDIKAN LUAR SEKOLAHSOSHUM1422046
UNPBIMBINGAN DAN KONSELINGSOSHUM1422054
UNPPSIKOLOGISOSHUM1422062
UNPPGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR)SOSHUM1422077
UNPPEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINISOSHUM1422085
UNPPENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAHSOSHUM1422093
UNPBAHASA & SASTRA INDONESIA (NK)SOSHUM1422104
UNPPENDD. BHS INGGRISSOSHUM1422112
UNPBAHASA & SASTRA INGGRIS (NK)SOSHUM1422127
UNPPENDIDIKAN SENI RUPASOSHUM1422135
UNPPENDIDIKAN SENDRATASIKSOSHUM1422143
UNPPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM1422151
UNPPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM1422166
UNPPENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGISOSHUM1422174
UNPPEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN)SOSHUM1422182
UNPILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK)SOSHUM1422197
UNPPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM1422201
UNPMANAJEMEN (NK)SOSHUM1422216
UNPAKUNTANSI (NK)SOSHUM1422224
UNPEKONOMI PEMBANGUNAN (NK)SOSHUM1422232
UNPPENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGASOSHUM1422247
UNPTATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK)SOSHUM1422255
UNPPENJASKESREKSOSHUM1422263
UNPPENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGASOSHUM1422271
UNPGEOGRAFI (NK)SOSHUM1422286
UNPMANAJEMEN PERHOTELAN (NK)SOSHUM1422294
UNPDISAIN KOM. VISUAL (NK)SOSHUM1422305
UNPPENDIDIKAN BAHASA JEPANGSOSHUM1422313
UNPPENDIDIKAN MUSIKSOSHUM1422321
UNPPENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAMSOSHUM1422336
UNPPERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASISOSHUM1422344
UNPPENDIDIKAN TARISOSHUM1422354
UNTIRTAHUKUMSOSHUM3112017
UNTIRTAMANAJEMENSOSHUM3112025
UNTIRTAAKUNTANSISOSHUM3112033
UNTIRTAEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3112041
UNTIRTAADMINISTRASI PUBLIKSOSHUM3112056
UNTIRTAILMU KOMUNIKASISOSHUM3112064
UNTIRTAPENDIDIKAN NON FORMALSOSHUM3112072
UNTIRTAPENDIDIKAN BAHASA INDONESIASOSHUM3112087
UNTIRTAPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM3112095
UNTIRTAPENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASARSOSHUM3112106
UNTIRTAPENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINISOSHUM3112114
UNTIRTAEKONOMI SYARIAHSOSHUM3112122
UNTIRTAPENDIDIKAN SOSIOLOGISOSHUM3112137
UNTIRTAPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM3112145
UNTIRTAPENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANSOSHUM3112153
UNTIRTAPENDIDIKAN SENI PERTUNJUKANSOSHUM3112161
UNTIRTABIMBINGAN DAN KONSELINGSOSHUM3112176
UNTIRTAPENDIDIKAN KHUSUSSOSHUM3112184
UNTIRTAILMU PEMERINTAHANSOSHUM3112192
UNSIKAILMU HUKUMSOSHUM3312012
UNSIKAMANAJEMENSOSHUM3312027
UNSIKAAKUNTANSISOSHUM3312035
UNSIKAPEND. LUAR SEKOLAHSOSHUM3312043
UNSIKAPEND. BAHASA INGGRISSOSHUM3312051
UNSIKAPEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASISOSHUM3312066
UNSIKAPEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIASOSHUM3312074
UNSIKAILMU PEMERINTAHANSOSHUM3312082
UNSIKAILMU KOMUNIKASISOSHUM3312097
UNSIKAHUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3312101
UPRPEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN)SOSHUM5212011
UPRPEND. EKONOMISOSHUM5212026
UPRPEND. BAHASA INGGRISSOSHUM5212034
UPRPEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAHSOSHUM5212042
UPRPEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)SOSHUM5212057
UPRPEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASISOSHUM5212065
UPRPEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD)SOSHUM5212073
UPRPEND. LUAR SEKOLAHSOSHUM5212081
UPRBIMBINGAN DAN KONSELINGSOSHUM5212096
UPREKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM5212107
UPRMANAJEMENSOSHUM5212115
UPRAKUNTANSISOSHUM5212123
UPRSOSIOLOGISOSHUM5212131
UPRILMU ADMINISTRASI NEGARASOSHUM5212146
UPRILMU HUKUMSOSHUM5212154
UPRTEKNOLOGI PENDIDIKANSOSHUM5212162
UPRMANAJEMEN PENDIDIKANSOSHUM5212185
UPRILMU PEMERINTAHANSOSHUM5212193
UPRPENDIDIKAN SENDRATASIKSOSHUM5212204
UNDIKSHAPENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANSOSHUM6122012
UNDIKSHAPENDIDIKAN EKONOMISOSHUM6122027
UNDIKSHAPENDIDIKAN SEJARAHSOSHUM6122035
UNDIKSHAPENDIDIKAN GEOGRAFISOSHUM6122043
UNDIKSHAPENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIASOSHUM6122051
UNDIKSHAPENDIDIKAN BAHASA INGGRISSOSHUM6122066
UNDIKSHAPENDIDIKAN SENI RUPASOSHUM6122074
UNDIKSHAPENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGASOSHUM6122082
UNDIKSHABIMBINGAN KONSELINGSOSHUM6122097
UNDIKSHATEKNOLOGI PENDIDIKANSOSHUM6122101
UNDIKSHAPENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASISOSHUM6122124
UNDIKSHAMANAJEMENSOSHUM6122132
UNDIKSHAAKUNTANSISOSHUM6122147
UNDIKSHAPENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGASOSHUM6122155
UNDIKSHAPENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASARSOSHUM6122171
UNDIKSHAPENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINISOSHUM6122194
UNDIKSHAPEND. BAHASA JEPANGSOSHUM6122205
UNDIKSHAPENDIDIKAN BAHASA BALISOSHUM6122213
UNDIKSHAPENDIDIKAN SOSIOLOGISOSHUM6122221
UNDIKSHAILMU HUKUMSOSHUM6122236
UNDIKSHAPENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINERSOSHUM6122244
UNHASMANAJEMENSOSHUM7112025
UNHASILMU HUKUMSOSHUM7112033
UNHASILMU POLITIKSOSHUM7112041
UNHASANTROPOLOGI SOSIALSOSHUM7112056
UNHASILMU SEJARAHSOSHUM7112064
UNHASILMU KOMUNIKASISOSHUM7112072
UNHASSOSIOLOGISOSHUM7112087
UNHASAKUNTANSISOSHUM7112095
UNHASILMU PEMERINTAHANSOSHUM7112106
UNHASILMU HUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM7112114
UNHASADMINISTRASI PUBLIKSOSHUM7112122
UNHASSASTRA INDONESIASOSHUM7112137
UNHASSASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSARSOSHUM7112145
UNHASSASTRA ASIA BARAT/ARABSOSHUM7112153
UNHASSASTRA INGGRISSOSHUM7112161
UNHASSASTRA PERANCIS/ BARAT ROMANSOSHUM7112176
UNHASARKEOLOGISOSHUM7112184
UNHASSASTRA JEPANGSOSHUM7112192
UNHASEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM7112203
UNHASHUKUM ADMINISTRASI NEGARASOSHUM7112211
UNHASBAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOKSOSHUM7112226
UNPADILMU HUKUMSOSHUM3332016
UNPADAKUNTANSISOSHUM3332024
UNPADEKONOMI PEMBANGUNANSOSHUM3332032
UNPADMANAJEMENSOSHUM3332047
UNPADILMU ADMINISTRASI NEGARASOSHUM3332055
UNPADILMU HUBUNGAN INTERNASIONALSOSHUM3332063
UNPADILMU KESEJAHTERAAN SOSIALSOSHUM3332071
UNPADILMU PEMERINTAHANSOSHUM3332086
UNPADANTROPOLOGISOSHUM3332094
UNPADILMU ADMINISTRASI BISNISSOSHUM3332105
UNPADSASTRA INDONESIASOSHUM3332113
UNPADSASTRA SUNDASOSHUM3332121
UNPADILMU SEJARAHSOSHUM3332136
UNPADSASTRA INGGRISSOSHUM3332144
UNPADSASTRA PERANCISSOSHUM3332152
UNPADSASTRA JEPANGSOSHUM3332167
UNPADSASTRA RUSIASOSHUM3332175
UNPADSASTRA JERMANSOSHUM3332183
UNPADSASTRA ARABSOSHUM3332191
UNPADILMU KOMUNIKASISOSHUM3332202
UNPADILMU PERPUSTAKAANSOSHUM3332217
UNPADSOSIOLOGISOSHUM3332225
UNPADILMU POLITIKSOSHUM3332233
UNPADHUBUNGAN MASYARAKATSOSHUM3332241
UNPADEKONOMI ISLAMSOSHUM3332256
UNPADMANAJEMEN KOMUNIKASISOSHUM3332264
UNPADJURNALISTIKSOSHUM3332272
UNPADTELEVISI DAN FILMSOSHUM3332287
UNPADBISNIS DIGITALSOSHUM3332322
UNPADADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARANSOSHUM3332337
UNPADILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARANSOSHUM3332345

Politeknik Negeri

NAMA KAMPUSJURUSAN
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNGD3 TEKNIK MANUFAKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNGD3 TEKNIK PERANCANGAN MANUFAKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNGD3 PENGECORAN LOGAM
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNGD4 TEKNIK OTOMASI MANUFAKTUR DAN MEKATRONIK
POLITEKNIK NEGERI JAKARTAD3 / D4 TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI JAKARTAD3 / D4 TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTAD3 / D4 TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI JAKARTAD1 /D4 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI JAKARTAD3 / D4 / SARJANA TERAPAN TEKIK GRAFIKA DAN PENERBITAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTAD3 / D4 / SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTAD3/ D4 / SARJANA TERAPAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNGJURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNGJURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNGJURUSAN TEKNIK KOVERSI ENERGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNGJURUSAN TEKNIK REFRIGERASI DAN TATA UDARA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNGJURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNGJURUSAN TEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNGJURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNGJURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNGJURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNGBAHASA INGGRIS
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAD3 - TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAD3 - TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAD3 - TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAD4 - TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAD4 - TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAD4 - TEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAD4 - AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAD4 - TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAD4 - ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAD4 - TEKNIK KOMPUTER.
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - PRODUKSI TANAMAN PANGAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - HORTIKULTURA
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - MEKANISASI PERTANIAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - TEKNOLOGI PANGAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - PRODUKSI TERNAK
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - BUDIDAYA PERIKANAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - AGRIBISNIS
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD3 - MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD4 - TEKNOLOGI PEMBENIHAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD4 - PRODUKSI DAN MANAJEMEN INDUSTRI PERKEBUNAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD4 - TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD4 - AGRIBISNIS PANGAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD4 - AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD4 - TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNGD4 - TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI
POLITEKNIK NEGERI AMBONADMINISTRASI BISNIS D3 / D4
POLITEKNIK NEGERI AMBONAKUNTANSI D3
POLITEKNIK NEGERI AMBONTEKNIK INFORMATIKA D4
POLITEKNIK NEGERI AMBONTEKNIK LISTRIK D3
POLITEKNIK NEGERI AMBONTEKNIK MESIN D3
POLITEKNIK NEGERI AMBONTEKNIK SIPIL D3
POLITEKNIK NEGERI PADANGD4 TEKNIK PERANCANGAN IRIGASI DAN RAWA
POLITEKNIK NEGERI PADANGD3 AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI PADANGD3 BAHASA INGGRIS
POLITEKNIK NEGERI PADANGD4 MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI
POLITEKNIK NEGERI PADANGD4 PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN
POLITEKNIK NEGERI PADANGD3 USAHA PERJALANAN WISATA
POLITEKNIK NEGERI PADANGD4 / D3  TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI PADANGD3 TEKNIK ALAT BERAT
POLITEKNIK NEGERI PADANGD4 / D3 TEKNIK ELEKTRONIKA
POLITEKNIK NEGERI PADANGD3 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI PADANGD3 ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI PADANGD3 TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI PADANGD3 TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI PADANGD3 MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI PADANGD3 TEKNIK LISTRIK
POLITEKNIK NEGERI PADANGD4 TEKNIK MANUFATUR
POLITEKNIK NEGERI PADANGD4 AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI PADANGD4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI BALIJURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BALIJURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI BALIJURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BALIJURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALIJURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI BALIJURUSAN PARIWISATA
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAKJURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAKJURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAKJURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAKJURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAKJURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAKJURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAKJURUSAN ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAKJURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR.
POLITEKNIK NEGERI UJUNGPANDANGTEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI UJUNGPANDANGTEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI UJUNGPANDANGTEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI UJUNGPANDANGTEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI UJUNGPANDANGAKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI UJUNGPANDANGADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI MANADOKONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI MANADOTEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI MANADOTEKNIK LISTRIK
POLITEKNIK NEGERI MANADOTEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI MANADOTEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MANADOUSAHA PERJALANA WISATA
POLITEKNIK NEGERI MANADOEKONOMI WISATA BAWAH LAUT
POLITEKNIK NEGERI MANADOAKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI MANADOPERPAJAKAN
POLITEKNIK NEGERI MANADOAKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI MANADOADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI MANADOMANAJEMEN BISNIS
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYAPROGRAM SARJANA TERAPAN :
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK DESAIN DAN MANUFAKTUR
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK PENGELASAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK PERPIPAAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK OTOMASI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI KAPAL
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK PERMESINAN KAPAL
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK KELISTRIKAN KAPAL
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYAMANAJEMEN BISNIS.
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYAPROGRAM DIPLOMA III :
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK BANGUNAN KAPAL
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK PERANCNAGAN DAN KONSTRUKSI KAPAL
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKNIK PERMESINAN KAPAL
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYATEKIK KELISTRIKAN KAPAL
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASINTEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASINTEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASINTEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASINAKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASINADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWETEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWETEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWETEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWETEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWETEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWETATA NIAGA
POLITEKNIK NEGERI MALANGTEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI MALANGTEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANGTEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI MALANGTEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI MALANGAKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI MALANGTEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANGADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAAKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAARSITEKTUR
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDABUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDADESAIN PRODUK
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAKETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDANAUTIKA
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAPARIWISATA
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAPENGELOLAAN HUTAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAPERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAPETRO DAN OLEO KIMIA
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDATEKNIK LAAT BERAT
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDATEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDATEKNIK LISTRIK
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDATEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDATEKNIKA
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAAKUNTANSI MANAJERIAL
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAMANAJEMEN PEMASARAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAREKAYASA JALAN DAN JEMBATAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDATEKNOLOGI KIMIA DAN INDUSTRI

Sekolah Kedinasan

NAMA KAMPUSKODE KAMPUS
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)4317165
SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL (STEM AKAMIGAS)4330200
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP)4417047
POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)4947421
AKADEMI PARIWISATA MEDAN4454462
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR4919837
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG4214309
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI4195331
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN (PKN STAN)4746194
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN (STP)4503592
AKADEMI PERIKANAN BITUNG (APB)4771907
AKADEMI PERIKANAN SIDOARJO (APS)4978653
AKADEMI PERIKANAN SORONG (APSOR)4290232
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN BOGOR (STP JURLUHKAN)4247754
BAGIAN ADMINISTRASI PELATIHAN PERIKANAN LAPANGAN SERANG, (BAPPL SERANG)4323629
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI LADONG, (SUPM N LADONG)4693704
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI PARIAMAN, (SUPM N PARIAMAN)4757331
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI TEGAL, (SUPM N TEGAL)4196695
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI BONE, (SUPM N BONE)4676699
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI KOTA AGUNG, (SUPM N KOTA AGUNG)4580367
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI PONTIANAK, (SUPM N PONTIANAK)4359998
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI WAEHERU, (SUPM N WAEHERU)4253618
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI SORONG, (SUPM N SORONG)4660537
POLTEKKES AMBON4438618
POLTEKKES ACEH4998719
POLTEKKES BANDUNG4168235
POLTEKKES BANJARMASIN4392731
POLTEKKES BENGKULU4983619
POLTEKKES BANTEN4218284
POLTEKKES DENPASAR4457690
POLTEKKES GORONTALO4185241
POLTEKKES JAKARTA I4298775
POLTEKKES JAKARTA II4945571
POLTEKKES JAKARTA III4920141
POLTEKKES JAMBI4841547
POLTEKKES KENDARI4242937
POLTEKKES KEPULAUAN RIAU4657103
POLTEKKES KUPANG4744847
POLTEKKES MAKASSAR4407565
POLTEKKES MALANG4545470
POLTEKKES MAMUJU4232585
POLTEKKES MANADO4989181
POLTEKKES MATARAM4224108
POLTEKKES MEDAN4406466
POLTEKKES PADANG4147933
POLTEKKES PANGKAL PINANG4887196
POLTEKKES PALANGKARAYA4624145
POLTEKKES PALEMBANG4366007
POLTEKKES PALU4762236
POLTEKKES PAPUA4280624
POLTEKKES PAPUA BARAT4612610
POLTEKKES PEKANBARU4205051
POLTEKKES PONTIANAK4142642
POLTEKKES KALIMANTAN TIMUR4673790
POLTEKKES SEMARANG4318506
POLTEKKES SURABAYA4928782
POLTEKKES SURAKARTA4183354
POLTEKKES TANJUNG KARANG4705985
POLTEKKES TASIKMALAYA4476348
POLTEKKES TERNATE4265094
POLTEKKES YOGYAKARTA4878525
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MULTI MEDIA TRAINING CENTRE/MMTC), YOGYAKARTA4420786
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA (PTDI STTD) BEKASI4661322
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN (PKTJ) TEGAL4783822
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN (POLTRANS SDP) PALEMBANG4764532
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA (PPI) MADIUN4347442
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT (POLTRADA) BALI4314047
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) JAKARTA4830925
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG4195548
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR4405252
POLITEKNIK PELAYARAN (POLTEKPEL) MALAHAYATI ACEH4151402
POLITEKNIK PELAYARAN (POLTEKPEL) SUMATERA BARAT4777219
POLITEKNIK PELAYARAN (POLTEKPEL) BANTEN4133912
POLITEKNIK PELAYARAN (POLTEKPEL) SURABAYA4251811
POLITEKNIK PELAYARAN (POLTEKPEL) BAROMBONG 4362429
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA (PPI) CURUG4644463
POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) SURABAYA4815167
POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) MEDAN4401711
POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) MAKASSAR4972249
POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) PALEMBANG4631591
POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) JAYAPURA4854928
POLITEKNIK STTT BANDUNG, JAWA BARAT4253422
POLITEKNIK STMI JAKARTA, DKI JAKARTA4222667
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA, DIY4121942
POLITEKNIK APP JAKARTA4796607
POLITEKNIK ATI PADANG, SUMATERA BARAT4685484
POLITEKNIK ATI MAKASSAR, SULAWESI SELATAN4573785
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN (PTKI) MEDAN, SUMATERA UTARA4984757
POLITEKNIK AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR (AKA), BOGOR, JAWA BARAT4486028
AKADEMI MILITER (AKMIL) (TNI ANGKATAN DARAT), MAGELANG, JAWA TENGAH4957989
AKADEMI ANGKATAN LAUT (AAL) (TNI ANGKATAN LAUT), SURABAYA, JAWA TIMUR4605561
AKADEMI ANGKATAN UDARA (AAU) (TNI ANGKATAN UDARA), YOGYAKARTA4331383
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ANGKATAN LAUT (TNI ANGKATAN LAUT), SURABAYA, JAWA TIMUR4465035
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ANGKATAN DARAT (TNI ANGKATAN DARAT), MALANG, JAWA TIMUR4166571
UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA (UNHAN)4998016
UNIVERSITAS PERTAHANAN PALEMBANG4677728
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN (STPP MEDAN), MEDAN, SUMATERA UTARA4886203
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG (STPP MAGELANG), MAGELANG, JAWA TENGAH4709171
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA (STPP GOWA), MAKASSAR, SULAWESI SELATAN4121086
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG (STPP MALANG), MALANG, JAWA TIMUR4754579
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR (STPP BOGOR), BOGOR, JAWA BARAT4138727
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN YOGYAKARTA (STPP YOGYAKARTA), YOGYAKARTA4189215
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MANOKWARI (STPP MANOKWARI), MANOKWARI4422695
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS), BANDUNG, JAWA BARAT4792060
SEKOLAH TINGGI TEKNIK - PLN (STT-PLN)4402616
SEKOLAH TINGGI INTELJEN NEGARA (STIN), SENTUL, BOGOR, JAWA BARAT4325162
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (STMKG)4785683
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN), YOGYAKARTA4829516
SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK (STIS), JAKARTA4187084
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR (STTN) BATAN, YOGYAKARTA4193552
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI NEGARA - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA-LAN)4562498
SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA (STSN), BOGOR, JAWA BARAT4325844
AKADEMI KEPOLISIAN (AKPOL), SEMARANG, JAWA TENGAH4881770